ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

I would like to know it it's possible to change the scroll bar from the right part of the firefox browser, to the left part and, if it's possible, how can it be done. Thank you!

  • 2 პასუხი
  • 23 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 17 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა joao.bixirao

The scroll bar (the one used to scroll up and down any kind of website), that is normally in the right part of the firefox browser, would be of much help to me if it could sometimes be moved to the left part of the browser. Is this possible? How can it be done? Can anybody tell me the exact steps to take in order to do this (if it is possible of course)? This would be helpfull to me, since I think that the firefox scroll bar is overlaping the scroll part of the facebook chat sidebar, since I just can see a few people on this facebook chat sidebar and I can´t scroll along it, as I could a while ago. So my guess is that the firefox scroll bar is covering the other. In order to solve it in a simpler way, I guessed that if the firefox scroll bar could be moved to the left side of the browser, this problem could be solved. So, can anybody help me?

The scroll bar (the one used to scroll up and down any kind of website), that is normally in the right part of the firefox browser, would be of much help to me if it could sometimes be moved to the left part of the browser. Is this possible? How can it be done? Can anybody tell me the exact steps to take in order to do this (if it is possible of course)? This would be helpfull to me, since I think that the firefox scroll bar is overlaping the scroll part of the facebook chat sidebar, since I just can see a few people on this facebook chat sidebar and I can´t scroll along it, as I could a while ago. So my guess is that the firefox scroll bar is covering the other. In order to solve it in a simpler way, I guessed that if the firefox scroll bar could be moved to the left side of the browser, this problem could be solved. So, can anybody help me?

გადაწყვეტა შერჩეულია

http://kb.mozillazine.org/layout.scrollbar.side

Type about:config in Location (address) bar

filter for layout.scrollbar.side
Right-click the Preference and Modify it to 3

You may need to reload any pages open to have scrollbar move to left after Preference change.

პასუხის ნახვა სრულად 👍 3

ყველა პასუხი (2)

შერჩეული გადაწყვეტა

http://kb.mozillazine.org/layout.scrollbar.side

Type about:config in Location (address) bar

filter for layout.scrollbar.side
Right-click the Preference and Modify it to 3

You may need to reload any pages open to have scrollbar move to left after Preference change.

ჩასწორების თარიღი: , ავტორი: James