ძიება მხარდაჭერაში

თავი დაიცავით თაღლითობებისგან. ჩვენ არასდროს მოგთხოვთ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას, „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

"view image" menu option not working with jpg correctly

  • 2 პასუხი
  • 15 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სირთულეს
  • 13 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა cor-el

When I right click on an image in my browser, I can select "view image" and the image by itself will pop up in a new tab. This still works for most image formats, but has stopped working with the jpg format.

Say I go to google's home page, right click on their logo, and select view image. Since their logo is not in jpg format, the logo image will appear in a new tab, and the URL will show the location of that image (in this case, http://www.google.com/images/logos/ps_logo2a_cp.png)

When I try to do this with an image in jpg format, it asks me what I want to do, and gives me the options: 1 - Save file 2 - Open with windows photo viewer 3 - Open with (other)

In trying to make it work right, I selected "open with other" and selected firefox. This almost works how it used to work, it opens up the image in a new tab... but now, instead of showing the URL of the source image, it shows the location of the file on my computer. So for example, if I go to tinypic.com and find the jpg image (http://i56.tinypic.com/nd9d75.jpg). If I right click on that image and select "view image", it opens by itself in a new tab as it should, except the address bar displays (file:///C:/Users/Joe/AppData/Local/Temp/nd9d75-3.jpg) instead of it's web URL.

Does anyone know why this is happening? And/or how I can get firefox's behavior to go back to how it used to work for jpg's in this capacity, like it does for other image formats?

ყველა პასუხი (2)

So... 9 days, and not a thing. Awesome.