ძიება მხარდაჭერაში

თავი დაიცავით თაღლითობებისგან. ჩვენ არასდროს მოგთხოვთ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას, „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Firefox won't allow me to set a .qif format for importing bank transactions for Quicken; in preferences, it won't let me enter .qif as quicken interchange format; it will only register qif as "quicktime image format." Help...

  • პასუხები არაა
  • 10 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 8 ნახვა

Mac G4; OS 10.3.9; Firefox 2.2; Quicken 2005

Bank of America, Firefox, and/or Quicken quit recognizing the .qif file format when trying to import mortgage transactions.

When I try to import and open .qif format files, I get an error message from Quicken: This is not a valid Quicken file.

I know I have older software versions and OS, but qif is a pretty simple format so I'm puzzled that Firefox won't let me specify that "qif" is a Quicken file, not a Quicktime image format.

Mac G4; OS 10.3.9; Firefox 2.2; Quicken 2005 Bank of America, Firefox, and/or Quicken quit recognizing the .qif file format when trying to import mortgage transactions. When I try to import and open .qif format files, I get an error message from Quicken: This is not a valid Quicken file. I know I have older software versions and OS, but qif is a pretty simple format so I'm puzzled that Firefox won't let me specify that "qif" is a Quicken file, not a Quicktime image format.