ძიება მხარდაჭერაში

თავი დაიცავით თაღლითობებისგან. ჩვენ არასდროს მოგთხოვთ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას, „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Firefox crashing when playing You Tube videos

  • 2 პასუხი
  • 2 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სირთულეს
  • 1 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა zzxc

Just another crash report I got concerning the many crashes I have had lately while using Firefox 3.6.3 to watch You Tube videos. It crashes on several different You Tube channel videos, and it crashes when I attempt to watch playlists that I have created. It also crashes even faster when I am watching on Internet Explorer and Google Chrome.

Crash ID(s)

ID: fb817f25-4a61-4970-a331-b2ce32100528 Signature: nsStringBundleService::Release()

ყველა პასუხი (2)

Could you paste additional crash ID's in this thread? The report you submitted is nonspecific, so having more would help.

There are a few things you can try that might fix it:

  1. Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems: Disable your add-ons one at a time to see if one is at fault
  2. Upgrade to Firefox 3.6.4 beta, which prevents Flash from crashing the main Firefox process.

Okay--where would I find the additional crash IDs that you need? I'd be happy to paste them in, but don't know where they are.

Also, I will try your other two suggestions to see if they help.

Thank you.