ძიება მხარდაჭერაში

თავი დაიცავით თაღლითობებისგან. ჩვენ არასდროს მოგთხოვთ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას, „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Can I get links to automatically open in a new tab just by clicking on them?

  • 3 პასუხი
  • 9 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სირთულეს
  • 1 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა AliceWyman

I've selected the option to: "Open new windows in new tab instead" from the options menu. For some time this seemed to open any link I clicked on in a new tab. For some reason this feature is no longer working and new links clicked on simply overwrites the current tab with the new page. I liked the feature of having links open automatically in new tabs. The option remains selected but it does not seem to be working.

This happened

Every time Firefox opened

== recently

ყველა პასუხი (3)

Standard Firefox behavior is left-click will open a link or bookmark in the currently selected tab, over-writing whatever is in that tab. The definition for the option "Open new windows in a new tab instead" is:

Open new windows in a new tab instead: This option preference controls whether ~~red:links from other applications~~ ~~blue:or from web pages which request to open them in new windows~~ are opened in a new window or a new tab in the most recent window.

See: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Options+window+-+Tabs+panel

A middle-click on a link or bookmark will open in a new tab (middle-click = press the scroll wheel). Ctrl+left-click will also open a link or bookmark in a new tab.

See: http://www.mouserunner.com/FF_Shortcuts1Printable.html


Other Issues: to correct security/stability issues

Update Java: your ver. 1.6.0.07; current ver. 1.6.0.20 (important security update 04-15-2010) (Firefox 3.6 and above requires Java 1.6.0.10 and above; see: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Java-related+issues#Java_does_not_work_in_Firefox_3_6 ) (Windows users: Do the manual update; very easy.) See: Updating Java Do the update with Firefox closed.

I have done exactly what it says in the instruction. The box Open new tabs instead of new windows is checked. See the enclosed screenshot-

It still persists in overriding the old window instead.

This is extremely irritating! I know I can open in a new tab by rightclicking, but I don't want to have to do that, I want it to be automatic.

Especiallay when the box that is supposed to make it is checked. It obviously doesn't work as intended

To vegalisa:

When you posted a reply to this thread recently, you were replying to a question that was asked and answered over two years ago.

This thread was locked because of a new feature just added to the Support Forum, that automatically locks a thread if it was originally created over 180 days in the past.

If you need help with Firefox you should ask a new question. You can use this link as a starting point: https://support.mozilla.org/questions/new