ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

bottom scrollbar

  • 2 პასუხი
  • 0 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 2 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა ryanksa444

I want to make the bottom scroll bar specially to be appeared only on hover and not when scrolling or even make it 100% transparent? I really dont want the bottom scrollbar to interface

I want to make the bottom scroll bar specially to be appeared only on hover and not when scrolling or even make it 100% transparent? I really dont want the bottom scrollbar to interface

ჩასწორების თარიღი: , ავტორი: ryanksa444

ყველა პასუხი (2)

You can get thinner Windows 11-style overlay scrollbars by going to about:config in the address bar and changing widget.non-native-theme.scrollbar.style to 5 and creating ui.useOverlayScrollbars (Number) with value 1.

thats great for the bottom scrollbar, but what about the right side one now it became too thin not reliable