ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Audio keeps playing in Firefox iOS even without any tabs open

  • 1 პასუხი
  • 2 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 4 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა Medhasree Suram

I am having a weird problem after I play a video on an iPad Pro from a mail link. The next time I open Firefox, the next videos play, even though I have no tabs open — I can’t stop the sound of following ads, videos etc no matter what I try. I can’t find any way to stop the audio.

I am having a weird problem after I play a video on an iPad Pro from a mail link. The next time I open Firefox, the next videos play, even though I have no tabs open — I can’t stop the sound of following ads, videos etc no matter what I try. I can’t find any way to stop the audio.

ყველა პასუხი (1)

Hey there! It sounds like you're facing a tricky situation with audio persisting in Firefox for iOS, even when you don't have any tabs open. This can indeed be a bit annoying. To tackle this, try clearing your browser's cache and cookies. Sometimes, these bits of data can cause unexpected behavior. If that doesn't do the trick, let's give the good ol' restart a shot. Close the Firefox app completely and then reopen it. This usually helps reset things. If the issue persists, consider uninstalling and reinstalling the app. It might seem like a cliché, but it often helps resolve stubborn bugs.