ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Support for Google Maps JavaScript API

  • 4 პასუხი
  • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 8 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა jscher2000 - Support Volunteer

I am using Virb Edit 5.4.3 ( on a Windows PC) (It works fine on my Apple laptop.) and when I import GPX Metrix I get a message stating "you are using a browser that is not supported by the Google Maps JavaScript API. Being an old geezer of 75, I have no idea what that means. Is there a setting in Firefox that I can change to fix that or what? Appreciate the help. Thanks, Robin T. Leeman [email removed from public]

I am using Virb Edit 5.4.3 ( on a Windows PC) (It works fine on my Apple laptop.) and when I import GPX Metrix I get a message stating "you are using a browser that is not supported by the Google Maps JavaScript API. Being an old geezer of 75, I have no idea what that means. Is there a setting in Firefox that I can change to fix that or what? Appreciate the help. Thanks, Robin T. Leeman [email removed from public]

ჩასწორების თარიღი: , ავტორი: James

ყველა პასუხი (4)

Hi Robin, could you describe in a little more detail when this message appears? I'm not sure if it appears when you are performing an action in Virb Edit or when you are performing an action on a web page within a Firefox tab.

The reason I ask that is that applications often interact with websites directly by embedding old Internet Explorer files into their own window instead of working with your default browser. Over time, fewer and fewer sites will work correctly with these old programs, and more and more you will need to transition to working with the site in an up-to-date browser.

გამოსადეგია?

The message appears when importing a G-Metrix file to Virb Edit. I uploaded an image of what comes up.

გამოსადეგია?

Maybe the solution is in here, I didn't read it all, but one post was outlined in green and pointed to a YouTube video:

გამოსადეგია?

Oops, the solution is supposed to be in the video description, not necessarily in the video itself. Or this one:

https://forums.garmin.com/apps-software/mac-windows-software/f/virb-edit-windows/294764/script-error-on-that-page---virb-edit---api-issues/1429507#1429507

გამოსადეგია?

დასვით კითხვა

You must log in to your account to reply to posts. Please start a new question, if you do not have an account yet.