ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

http://srv182659.hoster-test.ru/

  • პასუხები არაა
  • 0 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 2 ნახვა

This is my website. I am developing a game engine however it is quite problematic that on my pc they display the old first version of the site, some error occurs and it displays a copy of the site downloaded somewhere in the memory of the PC apparently it is not very pleased. Fortunately, on a MacBook, your browser does not throw this away. how do I protect my site from firefox not displaying a page that no longer exists? I attach a photo on it of the old appearance of the site that it displays to me and I am sure that by going here (http://srv182659.hoster-test.ru/) you will not see this.

Это мой сайт. Я разрабаываю игровой движок однако довольно проблематично то что на моем пк они отображает старую первую версию сайта, происходит какая то ошибка и он отображает копию сайта скачанную куда-то в память пк видимо это не очень радует. Благо на макбуке ваш браузер такого не выкидывает. как защитить сайт от того чтобы firefox не отображал уже не существующую страницу? прилогаю фото на нем старя внешность сайта которую он мне отображает и я уверен что перейдя сюда ( http://srv182659.hoster-test.ru/ ) вы увидите не это.

This is my website. I am developing a game engine however it is quite problematic that on my pc they display the old first version of the site, some error occurs and it displays a copy of the site downloaded somewhere in the memory of the PC apparently it is not very pleased. Fortunately, on a MacBook, your browser does not throw this away. how do I protect my site from firefox not displaying a page that no longer exists? I attach a photo on it of the old appearance of the site that it displays to me and I am sure that by going here (http://srv182659.hoster-test.ru/) you will not see this. Это мой сайт. Я разрабаываю игровой движок однако довольно проблематично то что на моем пк они отображает старую первую версию сайта, происходит какая то ошибка и он отображает копию сайта скачанную куда-то в память пк видимо это не очень радует. Благо на макбуке ваш браузер такого не выкидывает. как защитить сайт от того чтобы firefox не отображал уже не существующую страницу? прилогаю фото на нем старя внешность сайта которую он мне отображает и я уверен что перейдя сюда ( http://srv182659.hoster-test.ru/ ) вы увидите не это.
მიმაგრებული ეკრანის სურათები

You must log in to your account to reply to posts. Please start a new question, if you do not have an account yet.