ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

When I Delete Emails, Filters Restore Them As If They Are New Emails in the Inbox

  • 1 პასუხი
  • 0 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 4 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა Airwolf

I tried looking for previous versions of this problem/question, but I didn't find any.

When I delete emails from a particular folder, the status bar shows they are moved to Trash. Then they are automatically moved back to the same folder! I select these emails and then hit the Delete key on my keyboard. They disappear and the status bar message says they are being moved to the Trash folder. OK, that sounds good. However, it seems the emails that are now "new" to the Trash folder are treated by Thunderbird as if they are new mail. Thus, my filters for my new email automatically process them. The deleted emails are moved back into the folder where the filter had previously put them. How do I fix this?

T-bird version 102.5.1 (32-bit) Windows 10 Home, version 21H2

I tried looking for previous versions of this problem/question, but I didn't find any. When I delete emails from a particular folder, the status bar shows they are moved to Trash. Then they are automatically moved back to the same folder! I select these emails and then hit the Delete key on my keyboard. They disappear and the status bar message says they are being moved to the Trash folder. OK, that sounds good. However, it seems the emails that are now "new" to the Trash folder are treated by Thunderbird as if they are new mail. Thus, my filters for my new email automatically process them. The deleted emails are moved back into the folder where the filter had previously put them. How do I fix this? T-bird version 102.5.1 (32-bit) Windows 10 Home, version 21H2

ყველა პასუხი (1)

BTW, I thought about tagging these deleted messages, then changing my filter to only recognize untagged emails (or vice versa). However, that is wildly impractical because T-Bird filters are either all "OR" type or all "AND" type (that, in my opinion, is a big deficiency in filter capabilities). Since I use "OR" logic on the addresses ("match any"), I can't use any "AND" logic to exclude all flagged emails. The only way around this problem rule-wise would be to make one rule for each email address. There are way to many addresses for me to try that approach.

გამოსადეგია?

დასვით კითხვა

You must log in to your account to reply to posts. Please start a new question, if you do not have an account yet.