ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Dowload GeoGebra files

  • 6 პასუხი
  • 0 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 5 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა ncm.bakker

I have some GeoGebra files with extension .ggb on a website. FireFox will download those files, while other browsers (Safari, Google Chrome) do. How can I make Firefox download these files?

I have some GeoGebra files with extension .ggb on a website. FireFox will download those files, while other browsers (Safari, Google Chrome) do. How can I make Firefox download these files?

გადაწყვეტა შერჩეულია

Thank you for your help! I don't know how to change my site to solve this problem. I have zipped all GeoGebra files and appended this zip-file to the list of files. This way, people can always get the GeoGebra files.

პასუხის ნახვა სრულად 👍 0

ყველა პასუხი (6)

In Windows, I found this link and was able to download the files. see screenshot Let me go see what happens in mac.

https://help.geogebra.org/topic/downloading-ggb-files

გამოსადეგია?

Also works for me on mac. see screenshot Show us what you're getting when you try.

გამოსადეგია?

When I download a GeoGebra file from my website https://wisbaksels.nl/downloads/ , I get the data in my browser window, in stead of getting the opportunity to save the file. Downloading a file from the geogebra.org site is OK on my iMac, too.

გამოსადეგია?

I have the same issue on your site. I'm not Dev, but don't think this is a browser issue. This appears to be a site design issue IMHO, but someone closer to Dev will need to chime in. Comparing the way your site code looks to the other site is interesting, but again I'm not Dev.

გამოსადეგია?

Chrome does handle it better, could be a browser issue. You could open a bug to get input from Dev.

ჩასწორების თარიღი: , ავტორი: jonzn4SUSE

გამოსადეგია?

შერჩეული გადაწყვეტა

Thank you for your help! I don't know how to change my site to solve this problem. I have zipped all GeoGebra files and appended this zip-file to the list of files. This way, people can always get the GeoGebra files.

გამოსადეგია?

დასვით კითხვა

You must log in to your account to reply to posts. Please start a new question, if you do not have an account yet.