ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Escape developer's version in favor of stable without losing profiles

  • 3 პასუხი
  • 0 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 29 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა WhiteBlackGoose

Hello. I use developer's version of ff for a few weeks (currently on 107.0b2). I recently decided to switch back to stable version 106. However, when I run it it says

``` Using an older version of Firefox can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing Firefox profile. To protect your information, create a new profile for this installation of Firefox. ```

So, how do I move from developer's version back to stable without losing anything?

(OS: debian 11, if it matters)

Hello. I use developer's version of ff for a few weeks (currently on 107.0b2). I recently decided to switch back to stable version 106. However, when I run it it says ``` Using an older version of Firefox can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing Firefox profile. To protect your information, create a new profile for this installation of Firefox. ``` So, how do I move from developer's version back to stable without losing anything? (OS: debian 11, if it matters)

გადაწყვეტა შერჩეულია

Solved it with the help of kind redditors. To allow the current profile in lower versions of ff, pass "--allow-downgrade" as argument.

პასუხის ნახვა სრულად 👍 0

ყველა პასუხი (3)

Method 1: Use the Profile Manager wizard Follow the steps in the Profile Manager - Create, remove or switch Firefox profiles article to create a new profile.

Method 2: Manually delete the profiles.ini file If you have problems accessing the Profile Manager, you can create a new default Firefox profile by deleting the profiles.ini file, using these steps:

   Click on the Windows Start button or press the Windows key Windows Key to open the Start Menu.
   Type %appdata% (as you type, a Windows search will start) and press the Enter key. The hidden AppData\Roaming folder will open.
   Double-click the Mozilla folder.
   Double-click the Firefox folder.
   Delete (or rename, for example, to profiles.iniOLD) the profiles.ini file. 

Regards, TGuy

გამოსადეგია?

Hi, I don't want to create a new one. I want to use existing profiles, please read my post.

გამოსადეგია?

შერჩეული გადაწყვეტა

Solved it with the help of kind redditors. To allow the current profile in lower versions of ff, pass "--allow-downgrade" as argument.

გამოსადეგია?

დასვით კითხვა

უნდა შეხვიდეთ ანგარიშზე პასუხის დასაწერად. გთხოვთ, დასვათ ახალი შეკითხვა, თუ ჯერ არ გაქვთ ანგარიში.