ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Restore Previous Session

  • 1 პასუხი
  • 0 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 12 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა cor-el

Although I had long ago selected "Open Previous Windows and Tabs" in Start-Up, my windows and tabs were not restored when I inadvertently quit Firefox this morning and restarted. I then went to the three horizontal bar Application Menu > History to look for "restore previous session", but that button was missing.

So I have two questions: 1. Why didn't my selected preference, "open Previous Windows and Tabs " at Start-Up work? Is there a fix? 2. What has happened to my "restore previous session button in the History tab of the Application Menu, upper right of toolbar? Has Firefox deleted the "restore previous session" button? Can I reinstall it in some way?

I'll be grateful for advice. Thank you

Although I had long ago selected "Open Previous Windows and Tabs" in Start-Up, my windows and tabs were not restored when I inadvertently quit Firefox this morning and restarted. I then went to the three horizontal bar Application Menu > History to look for "restore previous session", but that button was missing. So I have two questions: 1. Why didn't my selected preference, "open Previous Windows and Tabs " at Start-Up work? Is there a fix? 2. What has happened to my "restore previous session button in the History tab of the Application Menu, upper right of toolbar? Has Firefox deleted the "restore previous session" button? Can I reinstall it in some way? I'll be grateful for advice. Thank you

ყველა პასუხი (1)

Hi

You marked my reply in your other thread as the solution. Did anything in my reply help you and do you still have questions that I didn't address ?

Best is to keep the discussion in one thread to avoid confusion or repeat of suggestions made earlier, so I'm going to lock this question and remove the solution on the other thread, so you can continue there and confirm what you tried or what questions are left.

Locking this thread. Please continue here: