ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

emailing weblinks from Firefox using mail - need to pick alternate method

  • 4 პასუხი
  • 0 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 24 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა John Buttles

My new Windows 11 laptop forces me to use the "Mail" app to forward links by email using the "email a link to this page" utility feature in the Firefox toolbar Prior to this, my old laptop would just use Outlook which was quicker/better.

The multi-step method using Mail was cumbersome so in trying to designate Outlook as the sending vehicle over Mail, I designated a non-performing solution which is now preventing me from emailing links (and captured webpage info) at all. I would like to migrate back to Mail or find the correct choice for Outlook but the "email a link to this page" in the Firefox toolbar does not work now as a result of my poor choice.

Anyone know how to fix this? I have "restored factory defaults" and other on the toolbar features but does not help. This was apparently an unrevocable choice.

John

My new Windows 11 laptop forces me to use the "Mail" app to forward links by email using the "email a link to this page" utility feature in the Firefox toolbar Prior to this, my old laptop would just use Outlook which was quicker/better. The multi-step method using Mail was cumbersome so in trying to designate Outlook as the sending vehicle over Mail, I designated a non-performing solution which is now preventing me from emailing links (and captured webpage info) at all. I would like to migrate back to Mail or find the correct choice for Outlook but the "email a link to this page" in the Firefox toolbar does not work now as a result of my poor choice. Anyone know how to fix this? I have "restored factory defaults" and other on the toolbar features but does not help. This was apparently an unrevocable choice. John

ყველა პასუხი (4)

You will have to search online for "mailto" help to configure this if need be to use the specific Online email service to do what your asking. This is a O/S feature not a FireFox Browser implementation.

agreed it is a O/S feature but what IS a FireFox Browser implementation is the "choice" to pick a media to send the link with - when I made the wrong choice, it now no longer gives any choice, therefore locked into the non-performing path. I think it is the browser feature that no longer allows the O/S mail choice - see what I mean?

შერჩეული გადაწყვეტა

yes fabulous, that allowed me to restore the Mail option and remove my bad choice. Can you answer one more question: how do I select "Outlook" app to send the link rather than Mail. I don't see Outlook when I browse so I'm unsure of how to make that selection. Thanks so much for your help.