ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Firefox closes Yahoo email tab after I print PDF attachment

  • 3 პასუხი
  • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 17 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა jscher2000 - Support Volunteer

Recently (last month or so) I noticed a new behavior: when I receive PDF attachments via Yahoo e-mail, if I open them using Adobe Acrobat DC reader, and print them, after printing the Yahoo e-mail tab closes. So I have full functionality -- can open the PDFs, print them, everything good -- but then I have to restart Yahoo e-mail. Big pain.

This behavior is occurring on all three of my PCs (two laptops and a desktop), all of which are running latest Windows 11, and latest Firefox, and latest Acrobat reader.

Recently (last month or so) I noticed a new behavior: when I receive PDF attachments via Yahoo e-mail, if I open them using Adobe Acrobat DC reader, and print them, after printing the Yahoo e-mail tab closes. So I have full functionality -- can open the PDFs, print them, everything good -- but then I have to restart Yahoo e-mail. Big pain. This behavior is occurring on all three of my PCs (two laptops and a desktop), all of which are running latest Windows 11, and latest Firefox, and latest Acrobat reader.

ყველა პასუხი (3)

I'll try to remember my Yahoo password so I can look at this, but until then, if you use one of these, can you get your main tab back:

  • right-click a different tab > Reopen Closed Tab
  • Ctrl+Shift+T
  • menu > History > Recently closed tabs

Also, do you have Firefox's PDF handling set to "Use Adobe Acrobat" or "Always ask" on the Settings page? This article has more details on that setting: View PDF files in Firefox or choose another viewer.

Thanks. I have PDF handling set to "Use Adobe Acrobat".

I just cleared my Firefox cache, and it would appear the tab-closing behavior has stopped. I'll try the same on my other systems and see if that's really all it takes.

If the problem returns, my comments in this thread might be relevant: https://support.mozilla.org/questions/1401782