ძიება მხარდაჭერაში

თავი დაიცავით თაღლითობებისგან. ჩვენ არასდროს მოგთხოვთ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას, „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Gmail freezes & keeps trying to connect; problem began in March

 • 5 პასუხი
 • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
 • 22 ნახვა
 • ბოლოს გამოეხმაურა T_H_M

Gmail freezes & keeps trying to connect. All other sites work & there is no problem with internet connection or speed. Refreshing the tab does not help. I have to close and restart Firefox. I've tried disabling all extensions but as this only happens once every day or so it is difficult to troubleshoot. I have these extensions: AdBlocker Ultimate; Copy Page Address; Copy PlainText; DuckDuckGo Privacy Essentials; Enhancer for YouTube; Google Page Translate; Reverse Google Image Search; Tab Mix - Links; Wikipedia-En; YouTube search engine. Thanks.

Gmail freezes & keeps trying to connect. All other sites work & there is no problem with internet connection or speed. Refreshing the tab does not help. I have to close and restart Firefox. I've tried disabling all extensions but as this only happens once every day or so it is difficult to troubleshoot. I have these extensions: AdBlocker Ultimate; Copy Page Address; Copy PlainText; DuckDuckGo Privacy Essentials; Enhancer for YouTube; Google Page Translate; Reverse Google Image Search; Tab Mix - Links; Wikipedia-En; YouTube search engine. Thanks.

ყველა პასუხი (5)

Hai, have you try to delete the cache? If not try to do that and check it whether will it still freezing?

Link: https://www.thewindowsclub.com/clear-cache-cookies-browsing-history-chrome-firefox

If still can't, try to disable all the extension first.

გამოსადეგია?

BigFish said

Hai, have you try to delete the cache? If not try to do that and check it whether will it still freezing? Link: https://www.thewindowsclub.com/clear-cache-cookies-browsing-history-chrome-firefox If still can't, try to disable all the extension first.

Thanks, BigFish. Since this problem doesn't occur everyday, it is difficult to troubleshoot. Yes, I've cleared the cache and disabled all extensions in the past. What I have not tried, or at least don't recall if I have, is disabling the extensions while gmail is frozen, so I'll attempt that the next time and if it does not work, I will try disabling one extension at a time and perhaps, over many days, find the culprit. If any of these work, I'll update this post.

გამოსადეგია?

Thanks for the reply, hope it work :D

გამოსადეგია?

BigFish said

Hi Bigfish. Google Mail has frozen twice today & I remembered to collect Firefox data. DuckDuckGo Privacy Essentials, AdBlocker Ultimate and YouTube search engine are only extensions enabled. Here is the raw data {

 "securitySoftware": {
  "registeredAntiVirus": "",
  "registeredAntiSpyware": "",
  "registeredFirewall": ""
 },
 "processes": {
  "remoteTypes": {
   "privilegedabout": 1,
   "webIsolated": 21,
   "extension": 1,
   "webServiceWorker": 1,
   "prealloc": 3,
   "gpu": 1,
   "socket": 1
  },
  "maxWebContentProcesses": 8
 },
 "environmentVariables": {
  "MOZ_CRASHREPORTER_DATA_DIRECTORY": "C:\\Users\\THM\\AppData\\Roaming\\Mozilla\\Firefox\\Crash Reports",
  "MOZ_CRASHREPORTER_EVENTS_DIRECTORY": "C:\\Users\\THM\\AppData\\Roaming\\Mozilla\\Firefox\\Crash Reports\\events",
  "MOZ_CRASHREPORTER_PING_DIRECTORY": "C:\\Users\\THM\\AppData\\Roaming\\Mozilla\\Firefox\\Pending Pings",
  "MOZ_CRASHREPORTER_RESTART_ARG_0": "C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe",
  "MOZ_CRASHREPORTER_STRINGS_OVERRIDE": "C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\browser\\crashreporter-override.ini"
 },
 "modifiedPreferences": {
  "accessibility.typeaheadfind.flashBar": 0,
  "browser.contentblocking.category": "standard",
  "browser.download.useDownloadDir": false,
  "browser.search.openintab": true,
  "browser.search.region": "US",
  "browser.sessionstore.upgradeBackup.latestBuildID": "20220705093820",
  "browser.sessionstore.warnOnQuit": true,
  "browser.startup.homepage_override.buildID": "20220705093820",
  "browser.startup.homepage_override.mstone": "102.0.1",
  "browser.startup.page": 3,
  "browser.tabs.insertRelatedAfterCurrent": false,
  "browser.tabs.loadBookmarksInTabs": true,
  "browser.tabs.loadInBackground": false,
  "browser.tabs.warnOnClose": true,
  "browser.urlbar.resultBuckets": "{\"children\":[{\"maxResultCount\":1,\"children\":[{\"group\":\"heuristicTest\"},{\"group\":\"heuristicExtension\"},{\"group\":\"heuristicSearchTip\"},{\"group\":\"heuristicOmnibox\"},{\"group\":\"heuristicUnifiedComplete\"},{\"group\":\"heuristicAutofill\"},{\"group\":\"heuristicTokenAliasEngine\"},{\"group\":\"heuristicFallback\"}]},{\"group\":\"extension\",\"maxResultCount\":5},{\"flexChildren\":true,\"children\":[{\"flexChildren\":true,\"children\":[{\"flex\":2,\"group\":\"formHistory\"},{\"flex\":4,\"group\":\"remoteSuggestion\"},{\"flex\":0,\"group\":\"tailSuggestion\"}],\"flex\":2},{\"group\":\"general\",\"flex\":1}]}]}",
  "browser.urlbar.tipShownCount.searchTip_onboard": 4,
  "browser.urlbar.tipShownCount.searchTip_redirect": 1,
  "browser.urlbar.quicksuggest.impressionCaps.stats": "{\"sponsored\":[{\"maxCount\":6,\"intervalSeconds\":777600,\"startDateMs\":1655544020056,\"count\":1,\"impressionDateMs\":1655572224625}]}",
  "browser.urlbar.shortcuts.tabs": false,
  "browser.urlbar.placeholderName": "DuckDuckGo",
  "browser.urlbar.shortcuts.history": false,
  "browser.urlbar.quicksuggest.scenario": "offline",
  "browser.urlbar.resultGroups": "{\"children\":[{\"maxResultCount\":1,\"children\":[{\"group\":\"heuristicTest\"},{\"group\":\"heuristicExtension\"},{\"group\":\"heuristicSearchTip\"},{\"group\":\"heuristicOmnibox\"},{\"group\":\"heuristicEngineAlias\"},{\"group\":\"heuristicBookmarkKeyword\"},{\"group\":\"heuristicAutofill\"},{\"group\":\"heuristicPreloaded\"},{\"group\":\"heuristicTokenAliasEngine\"},{\"group\":\"heuristicFallback\"}]},{\"group\":\"extension\",\"availableSpan\":5},{\"flexChildren\":true,\"children\":[{\"children\":[{\"flexChildren\":true,\"children\":[{\"flex\":2,\"group\":\"formHistory\"},{\"flex\":4,\"group\":\"remoteSuggestion\"}]},{\"group\":\"tailSuggestion\"}],\"flex\":2},{\"group\":\"generalParent\",\"children\":[{\"availableSpan\":3,\"group\":\"inputHistory\"},{\"flexChildren\":true,\"children\":[{\"flex\":1,\"group\":\"remoteTab\"},{\"flex\":2,\"group\":\"general\"},{\"flex\":2,\"group\":\"aboutPages\"},{\"flex\":1,\"group\":\"preloaded\"}]},{\"group\":\"inputHistory\"}],\"flex\":1}]}]}",
  "browser.urlbar.openintab": true,
  "browser.urlbar.placeholderName.private": "DuckDuckGo",
  "browser.urlbar.quicksuggest.migrationVersion": 2,
  "browser.urlbar.shortcuts.bookmarks": false,
  "browser.urlbar.tipShownCount.tabToSearch": 17,
  "doh-rollout.uri": "https://mozilla.cloudflare-dns.com/dns-query",
  "doh-rollout.doorhanger-decision": "UIOk",
  "doh-rollout.home-region": "US",
  "doh-rollout.balrog-migration-done": true,
  "doh-rollout.doneFirstRun": true,
  "doh-rollout.skipHeuristicsCheck": true,
  "dom.forms.autocomplete.formautofill": true,
  "extensions.formautofill.addresses.usage.hasEntry": false,
  "extensions.formautofill.creditCards.used": 2,
  "extensions.lastAppVersion": "102.0.1",
  "font.internaluseonly.changed": true,
  "gfx.crash-guard.wmfvpxvideo.deviceID": "0x1616",
  "gfx.crash-guard.wmfvpxvideo.driverVersion": "10.18.14.4029",
  "gfx.crash-guard.wmfvpxvideo.appVersion": "98.0.1",
  "gfx.crash-guard.status.wmfvpxvideo": 2,
  "idle.lastDailyNotification": 1658164940,
  "layers.mlgpu.sanity-test-failed": true,
  "media.gmp-manager.buildID": "20220705093820",
  "media.gmp-gmpopenh264.lastUpdate": 1655483752,
  "media.gmp-manager.lastEmptyCheck": 1658160507,
  "media.gmp-gmpopenh264.version": "1.8.1.2",
  "media.gmp-widevinecdm.version": "4.10.2449.0",
  "media.gmp-manager.lastCheck": 1658160507,
  "media.gmp-gmpopenh264.abi": "x86_64-msvc-x64",
  "media.gmp-widevinecdm.abi": "x86_64-msvc-x64",
  "media.gmp-widevinecdm.lastUpdate": 1652798132,
  "media.gmp.storage.version.observed": 1,
  "media.hardware-video-decoding.failed": false,
  "media.videocontrols.picture-in-picture.video-toggle.has-used": true,
  "network.trr.blocklist_cleanup_done": true,
  "places.database.lastMaintenance": 1657666096,
  "places.history.expiration.transient_current_max_pages": 65811,
  "plugin.flash.lastmod_hi": 374,
  "plugin.flash.lastmod_lo": 2070837841,
  "privacy.purge_trackers.last_purge": "1658164940752",
  "privacy.purge_trackers.date_in_cookie_database": "0",
  "privacy.sanitize.pending": "[{\"id\":\"newtab-container\",\"itemsToClear\":[],\"options\":{}}]",
  "privacy.cpd.cookies": false,
  "privacy.cpd.downloads": false,
  "privacy.cpd.formdata": false,
  "privacy.cpd.history": false,
  "privacy.cpd.sessions": false,
  "privacy.restrict3rdpartystorage.rollout.enabledByDefault": true,
  "privacy.sanitize.timeSpan": 0,
  "security.sandbox.content.tempDirSuffix": "{590da227-ebce-4273-81da-23ede64d3c03}",
  "security.remote_settings.crlite_filters.checked": 1656464746,
  "security.remote_settings.intermediates.checked": 1656464746,
  "security.sandbox.plugin.tempDirSuffix": "{8dc592b9-39ad-46f7-b38c-08d41a5e4b70}",
  "services.sync.declinedEngines": "",
  "services.sync.lastPing": 1658155647,
  "services.sync.lastSync": "Mon Jul 18 2022 19:19:18 GMT-0400 (Eastern Daylight Time)",
  "services.sync.engine.addresses.available": true,
  "services.sync.engine.prefs.modified": false,
  "signon.generation.enabled": false,
  "signon.suggestImportCount": 0,
  "signon.usage.hasEntry": true,
  "signon.usage.lastUsed": 1608133727,
  "storage.vacuum.last.places.sqlite": 1657227447,
  "storage.vacuum.last.index": 1
 },
 "lockedPreferences": {
  "fission.autostart.session": true,
  "security.enterprise_roots.enabled": true
 },
 "printingPreferences": {
  "print.printer_Adobe_PDF.print_bgcolor": false,
  "print.printer_Adobe_PDF.print_bgimages": false,
  "print.printer_Adobe_PDF.print_duplex": 0,
  "print.printer_Adobe_PDF.print_edge_bottom": 0,
  "print.printer_Adobe_PDF.print_edge_left": 0,
  "print.printer_Adobe_PDF.print_edge_right": 0,
  "print.printer_Adobe_PDF.print_edge_top": 0,
  "print.printer_Adobe_PDF.print_footercenter": "",
  "print.printer_Adobe_PDF.print_footerleft": "&PT",
  "print.printer_Adobe_PDF.print_footerright": "&D",
  "print.printer_Adobe_PDF.print_headercenter": "",
  "print.printer_Adobe_PDF.print_headerleft": "&T",
  "print.printer_Adobe_PDF.print_headerright": "&U",
  "print.printer_Adobe_PDF.print_in_color": true,
  "print.printer_Adobe_PDF.print_margin_bottom": "0.5",
  "print.printer_Adobe_PDF.print_margin_left": "0.5",
  "print.printer_Adobe_PDF.print_margin_right": "0.5",
  "print.printer_Adobe_PDF.print_margin_top": "0.5",
  "print.printer_Adobe_PDF.print_orientation": 0,
  "print.printer_Adobe_PDF.print_page_delay": 50,
  "print.printer_Adobe_PDF.print_paper_height": "11",
  "print.printer_Adobe_PDF.print_paper_id": "1",
  "print.printer_Adobe_PDF.print_paper_size_unit": 0,
  "print.printer_Adobe_PDF.print_paper_width": "8.5",
  "print.printer_Adobe_PDF.print_resolution": 1200,
  "print.printer_Adobe_PDF.print_reversed": false,
  "print.printer_Adobe_PDF.print_scaling": "1",
  "print.printer_Adobe_PDF.print_shrink_to_fit": true,
  "print.printer_Adobe_PDF.print_to_file": false,
  "print.printer_Adobe_PDF.print_unwriteable_margin_bottom_twips": 0,
  "print.printer_Adobe_PDF.print_unwriteable_margin_left_twips": 0,
  "print.printer_Adobe_PDF.print_unwriteable_margin_right_twips": 0,
  "print.printer_Adobe_PDF.print_unwriteable_margin_top_twips": 0,
  "print.printer_Canon_G3060_series.print_bgcolor": false,
  "print.printer_Canon_G3060_series.print_bgimages": false,
  "print.printer_Canon_G3060_series.p

გამოსადეგია?

BigFish said

Name: Firefox Version: 102.0.1 Build ID: 20220705093820 Distribution ID: Update Channel: release User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0 OS: Windows_NT 6.1 7601 Launcher Process: Enabled Multiprocess Windows: 1/1 Fission Windows: 1/1 Enabled by default Remote Processes: 29 Enterprise Policies: Active Google Location Service Key: Found Google Safebrowsing Key: Found Mozilla Location Service Key: Found Safe Mode: false Memory Size (RAM): 7.9 GB Disk Space Available: 257 GB

Crash Reports for the Last 3 Days Firefox Features

Name: DoH Roll-Out Version: 2.0.0 ID: doh-rollout@mozilla.org

Name: Firefox Screenshots Version: 39.0.1 ID: screenshots@mozilla.org

Name: Form Autofill Version: 1.0.1 ID: formautofill@mozilla.org

Name: Picture-In-Picture Version: 1.0.0 ID: pictureinpicture@mozilla.org

Name: Web Compatibility Interventions Version: 102.0.0 ID: webcompat@mozilla.org

Name: WebCompat Reporter Version: 1.4.2 ID: webcompat-reporter@mozilla.org

Remote Features bug-1693420-rollout-sponsored-top-sites-rollout-release-84-100: active bug-1712189-rollout-keep-firefox-up-to-date-even-when-it-is-not-ru-release-90-94: active bug-1766618-rollout-disable-websocket-over-http2-release-91-100: active

Remote Processes

Type: Privileged About Count: 1

Type: Isolated Web Content Count: 21

Type: Extension Count: 1

Type: Isolated Service Worker Count: 1

Type: Preallocated Count: 3

Type: GPU Count: 1

Type: Socket Count: 1

Add-ons


Name: AdBlocker Ultimate Type: extension Version: 3.7.18 Enabled: true ID: adblockultimate@adblockultimate.net

Name: Add-ons Search Detection Type: extension Version: 2.0.0 Enabled: true ID: addons-search-detection@mozilla.com

Name: Amazon.com Type: extension Version: 1.3 Enabled: true ID: amazondotcom@search.mozilla.org

Name: Bing Type: extension Version: 1.3 Enabled: true ID: bing@search.mozilla.org

Name: DuckDuckGo Type: extension Version: 1.1 Enabled: true ID: ddg@search.mozilla.org

Name: DuckDuckGo Privacy Essentials Type: extension Version: 2022.6.27 Enabled: true ID: jid1-ZAdIEUB7XOzOJw@jetpack

Name: eBay Type: extension Version: 1.3 Enabled: true ID: ebay@search.mozilla.org

Name: Google Type: extension Version: 1.2 Enabled: true ID: google@search.mozilla.org

Name: Wikipedia (en) Type: extension Version: 1.1 Enabled: true ID: wikipedia@search.mozilla.org

Name: YouTube search engine Type: extension Version: 1.2 Enabled: true ID: {2a168bd0-55d2-466f-9c68-077c416943be}

Name: Copy Page Address (WebExtensions) Type: extension Version: 1.0 Enabled: false ID: cpa@mozilla.org

Name: Copy PlainText Type: extension Version: 1.13 Enabled: false ID: copyplaintext@eros.man

Name: Enhancer for YouTube™ Type: extension Version: 2.0.115 Enabled: false ID: enhancerforyoutube@maximerf.addons.mozilla.org

Name: Google Page Translate Type: extension Version: 2.0.0 Enabled: false ID: google-page-translator-en-ja@id.pokemori.jp

Name: Reverse Google Image Search Type: extension Version: 1.0 Enabled: false ID: {f6238c63-70f4-43ff-b2e5-3ea9e5fb204d}

Name: Tab Mix - Links Type: extension Version: 0.1.0 Enabled: false ID: webext@tabmixplus.org

Name: uBlock Origin Type: extension Version: 1.43.0 Enabled: false ID: uBlock0@raymondhill.net

Name: Web Archives Type: extension Version: 3.1.0 Enabled: false ID: {d07ccf11-c0cd-4938-a265-2a4d6ad01189}

Name: Wikipedia-EN Type: extension Version: 1.0 Enabled: false ID: {b26a78b4-61a1-49cd-ba48-2d1c95c27f50}

Name: Windscribe - Free Proxy and Ad Blocker Type: extension Version: 3.4.4 Enabled: false ID: @windscribeff

Name: Youtube to MP3 Converter - YTMP3.EU Type: extension Version: 4.5 Enabled: false ID: {2eded70b-8e41-4c8a-8067-771da68fe474}

Graphics


Features Compositing: WebRender Asynchronous Pan/Zoom: wheel input enabled; scrollbar drag enabled; keyboard enabled; autoscroll enabled; smooth pinch-zoom enabled WebGL 1 Driver WSI Info: EGL_VENDOR: Google Inc. (Intel) EGL_VERSION: 1.5 (ANGLE 2.1.15727 git hash: 23851a53779d) EGL_EXTENSIONS: EGL_EXT_create_context_robustness EGL_ANGLE_d3d_share_handle_client_buffer EGL_ANGLE_d3d_texture_client_buffer EGL_ANGLE_surface_d3d_texture_2d_share_handle EGL_ANGLE_query_surface_pointer EGL_ANGLE_window_fixed_size EGL_ANGLE_keyed_mutex EGL_ANGLE_surface_orientation EGL_NV_post_sub_buffer EGL_KHR_create_context EGL_KHR_image EGL_KHR_image_base EGL_KHR_gl_texture_2D_image EGL_KHR_gl_texture_cubemap_image EGL_KHR_gl_renderbuffer_image EGL_KHR_get_all_proc_addresses EGL_KHR_stream EGL_KHR_stream_consumer_gltexture EGL_NV_stream_consumer_gltexture_yuv EGL_ANGLE_flexible_surface_compatibility EGL_ANGLE_stream_producer_d3d_texture EGL_ANGLE_create_context_webgl_compatibility EGL_CHROMIUM_create_context_bind_generates_resource EGL_EXT_pixel_format_float EGL_KHR_surfaceless_context EGL_ANGLE_display_texture_share_group EGL_ANGLE_display_semaphore_share_group EGL_ANGLE_create_context_client_arrays EGL_ANGLE_program_cache_control EGL_ANGLE_robust_resource_initialization EGL_ANGLE_create_context_extensions_enabled EGL_ANDROID_blob_cache EGL_ANDROID_recordable EGL_ANGLE_image_d3d11_texture EGL_ANGLE_create_context_backwards_compatible EGL_KHR_create_context_no_error EGL_KHR_reusable_sync EGL_EXTENSIONS(nullptr): EGL_EXT_client_extensions EGL_EXT_device_query EGL_EXT_platform_base EGL_EXT_platform_device EGL_ANGLE_platform_angle EGL_ANGLE_platform_angle_d3d EGL_ANGLE_device_creation EGL_ANGLE_device_creation_d3d11 EGL_ANGLE_experimental_present_path EGL_KHR_client_get_all_proc_addresses EGL_KHR_debug EGL_ANGLE_explicit_context EGL_ANGLE_feature_control IsWebglOutOfProcessEnabled: 1 WebGL 1 Driver Renderer: Google Inc. (Intel) -- ANGLE (Intel, Intel(R) HD Graphics 5500 Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11-10.18.14.4029) WebGL 1 Driver Version: OpenGL ES 2.0.0 (ANGLE 2.1.15727 git hash: 23851a53779d) WebGL 1 Driver Extensions: GL_ANGLE_base_vertex_base_instance GL_ANGLE_client_arrays GL_ANGLE_depth_texture GL_ANGLE_explicit_context GL_ANGLE_explicit_context_gles1 GL_ANGLE_framebuffer_blit GL_ANGLE_framebuffer_multisample GL_ANGLE_get_serialized_context_string GL_ANGLE_get_tex_level_parameter GL_ANGLE_instanced_arrays GL_ANGLE_lossy_etc_decode GL_ANGLE_memory_size GL_ANGLE_multi_draw GL_ANGLE_multiview_multisample GL_ANGLE_pack_reverse_row_order GL_ANGLE_program_cache_control GL_ANGLE_provoking_vertex GL_ANGLE_request_extension GL_ANGLE_texture_compression_dxt3 GL_ANGLE_texture_compression_dxt5 GL_ANGLE_texture_usage GL_ANGLE_translated_shader_source GL_CHROMIUM_bind_generates_resource GL_CHROMIUM_bind_uniform_location GL_CHROMIUM_color_buffer_float_rgb GL_CHROMIUM_color_buffer_float_rgba GL_CHROMIUM_copy_compressed_texture GL_CHROMIUM_copy_texture GL_CHROMIUM_lose_context GL_CHROMIUM_sync_query GL_EXT_EGL_image_external_wrap_modes GL_EXT_blend_func_extended GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_color_buffer_half_float GL_EXT_debug_label GL_EXT_debug_marker GL_EXT_discard_framebuffer GL_EXT_disjoint_timer_query GL_EXT_draw_buffers GL_EXT_draw_elements_base_vertex GL_EXT_float_blend GL_EXT_frag_depth GL_EXT_instanced_arrays GL_EXT_map_buffer_range GL_EXT_multisampled_render_to_texture GL_EXT_occlusion_query_boolean GL_EXT_read_format_bgra GL_EXT_robustness GL_EXT_sRGB GL_EXT_shader_texture_lod GL_EXT_texture_compression_bptc GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc_srgb GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_format_BGRA8888 GL_EXT_texture_rg GL_EXT_texture_storage GL_EXT_unpack_subimage GL_KHR_debug GL_KHR_no_error GL_KHR_parallel_shader_compile GL_KHR_robust_buffer_access_behavior GL_NV_EGL_stream_consumer_external GL_NV_fence GL_NV_pack_subimage GL_NV_pixel_buffer_object GL_OES_EGL_image GL_OES_EGL_image_external GL_OES_compressed_EAC_R11_signed_texture GL_OES_compressed_EAC_R11_unsigned_texture GL_OES_compressed_EAC_RG11_signed_texture GL_OES_compressed_EAC_RG11_unsigned_texture GL_OES_compressed_ETC2_RGB8_texture GL_OES_compressed_ETC2_RGBA8_texture GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_RGBA8_texture GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_sRGB8_alpha_texture GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_alpha8_texture GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_texture GL_OES_depth24 GL_OES_depth32 GL_OES_draw_elements_base_vertex GL_OES_element_index_uint GL_OES_fbo_render_mipmap GL_OES_get_program_binary GL_OES_mapbuffer GL_OES_packed_depth_stencil GL_OES_rgb8_rgba8 GL_OES_standard_derivatives GL_OES_surfaceless_context GL_OES_texture_border_clamp GL_OES_texture_float GL_OES_texture_float_linear GL_OES_texture_half_float GL_OES_texture_half_float_linear GL_OES_texture_npot GL_OES_texture_stencil8 GL_OES_vertex_array_object GL_WEBGL_video_texture WebGL 1 Extensions: ANGLE_instanced_arrays EXT_blend_minmax EXT_color_buffer_half_float EXT_float_blend EXT_frag_depth EXT_shader_texture_lod EXT_sRGB EXT_texture_compression_bptc EXT_texture_compression_rgtc EXT_texture_filter_anisotropic MOZ_debug OES_element_index_uint OES_fbo_render_mipmap OES_standard_derivatives OES_texture_float OES_texture_float_linear OES_texture_half_float OES_texture_half_float_linear OES_vertex_array_object WEBGL_color_buffer_float WEBGL_compressed_texture_s3tc WEBGL_compressed_texture_s3tc_srgb WEBGL_debug_renderer_info WEBGL_debug_shaders WEBGL_depth_texture WEBGL_draw_buffers WEBGL_lose_context WebGL 2 Driver WSI Info: EGL_VENDOR: Google Inc. (Intel) EGL_VERSION: 1.5 (ANGLE 2.1.15727 git hash: 23851a53779d) EGL_EXTENSIONS: EGL_EXT_create_context_robustness EGL_ANGLE_d3d_share_handle_client_buffer EGL_ANGLE_d3d_texture_client_buffer EGL_ANGLE_surface_d3d_texture_2d_share_handle EGL_ANGLE_query_surface_pointer EGL_ANGLE_window_fixed_size EGL_ANGLE_keyed_mutex EGL_ANGLE_surface_orientati

გამოსადეგია?

დასვით კითხვა

უნდა შეხვიდეთ ანგარიშზე პასუხის დასაწერად. გთხოვთ, დასვათ ახალი შეკითხვა, თუ ჯერ არ გაქვთ ანგარიში.