ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Gmail stopping working in Firefox (NS_BINDING_ABORTED)

  • 9 პასუხი
  • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 18 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა pavel.lastovicka

Hello, this did not happen in past. Tonight Gmail again says "not connected" with a countdown. When looking at the Network tool I can see that each POST request ends with NS_BINDING_ABORTED error code. It seems that those requests are aborted before a single packet is sent over network. Is there any permanent solution? Last time I got around the problem by restarting the browser. But I am not happy to do that over and over again because the Firefox is bugged.

Hello, this did not happen in past. Tonight Gmail again says "not connected" with a countdown. When looking at the Network tool I can see that each POST request ends with NS_BINDING_ABORTED error code. It seems that those requests are aborted before a single packet is sent over network. Is there any permanent solution? Last time I got around the problem by restarting the browser. But I am not happy to do that over and over again because the Firefox is bugged.

ყველა პასუხი (9)

This could be a problem with the TLS 1.3 Early Data feature also known as Zero Round Trip Time Resumption (0rtt). You can try to set security.tls.enable_0rtt_data = false on the about:config page to disable this feature until this is fixed by Google or Mozilla to see if that helps.

See also:

Thank you. I have disabled the feature as you described. As I cannot reproduce the problem, only time will tell if this helped. I shall get back should this tweak not help.

I'm curious, are you running Firefox in compatibility mode as the possible cause for the tagging a Windows 7 ?

Check that you do not run Firefox in compatibility mode. You can open the Properties of the Firefox desktop shortcut via the right-click context menu and check the "Compatibility" tab. Make sure that all items are deselected in the "Compatibility" tab of the Properties window.

No compatibility mode. I genuinely run Windows 7. Thus I may encounter problems that don't happen with Windows 10.

Win7 support ended in 2020 so that could be why you also getting those security issues.

cor-el said

This could be a problem with the TLS 1.3 Early Data feature also known as Zero Round Trip Time Resumption (0rtt). You can try to set security.tls.enable_0rtt_data = false on the about:config page to disable this feature until this is fixed by Google or Mozilla to see if that helps. See also:

Hello. That setting did not help. I experience a different problem/bug. And today I noticed this important detail in the dev console (see image). It seems that the DevTools cause this issue. After this happened Gmail could not be loaded in a new tab at all.

"Blocked by DevTools" can be a placeholder used in cases where it isn't clear for what reason a request is blocked.

  • 1603805 - Decide how to surface the "unknown reason" blocked case in the UI

(please do not comment in bug reports
https://https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Thanks for your effort. But it does not help me. That bug report has low priority and nobody is working on it.

I seriously doubt that my Windows 7 is to blame. But frankly, can you tell if Firefox is officially supported on it or not? You know, the OS still has extended support from MS.

I am sorry but this bug is driving me insane. Tonight I tried to repond to an email. Everything looked fine. Until I clicked on the send button. Then the bug surfaced to UI again. I had to restart Fifefox, type master password, login again here and there create my email anew...