ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Updating Elan Financial Services Credit Card to Quicken

  • 5 პასუხი
  • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 57 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა sgbz50

I used to sign in to my credit card through Elan Financial Services and then I would highlight my credit card, tell it the date range I needed to update to Quicken, and hit enter. a popup would give me the option of opening the file or to save the quicken file to my computer. I would select the option to open the file and it would update my register on Quicken. Now, I only get the option to save the file to my computer. On Microsoft Edge, I still get the choice to open or save the file. Why doesn't Firefox support the Open Function anymore. I use Firefox for everything, but now I have to remember to switch to Edge for this one important update. Is this a change in Firefox or something I have to deal with Elan on? Thanks for any help. --sgb

I used to sign in to my credit card through Elan Financial Services and then I would highlight my credit card, tell it the date range I needed to update to Quicken, and hit enter. a popup would give me the option of opening the file or to save the quicken file to my computer. I would select the option to open the file and it would update my register on Quicken. Now, I only get the option to save the file to my computer. On Microsoft Edge, I still get the choice to open or save the file. Why doesn't Firefox support the Open Function anymore. I use Firefox for everything, but now I have to remember to switch to Edge for this one important update. Is this a change in Firefox or something I have to deal with Elan on? Thanks for any help. --sgb

გადაწყვეტა შერჩეულია

jscher2000 - The new update fixed the issue. You were totally on point. Thanks so much for your help!

პასუხის ნახვა სრულად 👍 0

ყველა პასუხი (5)

Try this-they might frown upon showing you this.

You have to go to the URL and type: about:config and follow the screenshot and that change should give you control what you do with that file.


WARNING from the moderator team: Changing Firefox pref from the about:config page can sometimes break Firefox or cause strange behavior. You should only do this if you know what you're doing.

Please read Firefox advanced customization and configuration options to learn more.

ჩასწორების თარიღი: , ავტორი: Paul

You may need to update the download action for the specific type of file (for example, maybe it's an OFX or QFX file). This article has the steps to change from "Save File" to "Always Ask": Manage file types and download actions in Firefox. Does that work?

jscher2000 - Thank you for your reply. I had already changed everything relevant to "Always Ask" but there isn't a listing for QFX file. But reading the link that you provided gave me the idea of saving the file as indicated, but then trying, from the Downloads" folder to set that type of file (QFX) to always open. I haven't been able figure out whether it's going to work or not, but I appreciate your getting me there to try. What I still don't understand is that for years, I have always had a popup in Elan's site (which controls Fidelity accounts) that gave you the option of saving the file or opening it. Why did that change just a few months ago? Oh, the mysteries of web mangement! Thanks, again.

sgbz50 said

What I still don't understand is that for years, I have always had a popup in Elan's site (which controls Fidelity accounts) that gave you the option of saving the file or opening it. Why did that change just a few months ago?

Firefox 98 changed the behavior for unlisted content types from "Always Ask" to "Save File". Next week's release of Firefox 101 will let you choose your preference between the two approaches. Here's how that part of the Settings page looks in the beta test version:

შერჩეული გადაწყვეტა

jscher2000 - The new update fixed the issue. You were totally on point. Thanks so much for your help!