ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Amazon webpage does not load properly using Firefox

  • 2 პასუხი
  • 4 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 307 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა Susie

I used to be able to get on Amazon with no problems using Firefox. Lately, the website is all chopped up. Blue words with underlining appears on the pages. I can view Amazon just fine under Safari.

I used to be able to get on Amazon with no problems using Firefox. Lately, the website is all chopped up. Blue words with underlining appears on the pages. I can view Amazon just fine under Safari.

გადაწყვეტა შერჩეულია

ყველა პასუხი (2)

შერჩეული გადაწყვეტა

Can you show us the issue? I'm not able to replicate the issue. see screenshot Did you try Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#w_how-to-start-firefox-in-4troubleshoot-modesf5safe-modesf

ჩასწორების თარიღი: , ავტორი: jonzn4SUSE

I am having the same problem of not seeing the Amazon homepage properly and also not being able to browse through their products. When I try to browse, the page turns all black. I turned off Enhanced Protection for Amazon and it worked briefly but still had weird text and image issues but was able to browse. Then the site reverted back to the same problem. Unfortunately, I have had to use Chrome to purchase products on Amazon for the past week because I keep getting black pages on Firefox for Amazon products.