ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Missing pinned tabs

 • 3 პასუხი
 • 2 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
 • 16 ნახვა
 • ბოლოს გამოეხმაურა jscher2000 - Support Volunteer

My laptop had to do a restart and I have about 10 pinned tabs and I went to open firefox and they are all gone. I've tried to do the restore session but they aren't popping back up. How do I get them back???

My laptop had to do a restart and I have about 10 pinned tabs and I went to open firefox and they are all gone. I've tried to do the restore session but they aren't popping back up. How do I get them back???

ყველა პასუხი (3)

After restoring your session, try pulling back the closed windows. Either:

 • "3-bar" menu button > History > Recently Closed Windows
 • "Library" toolbar button > History > Recently Closed Windows
 • (menu bar) History > Recently Closed Windows

Firefox should list the last 3 closed windows and hopefully one of those has the missing tabs. If not, come back for more suggestions.

the history missed the recently Closed Windows too. :/

Yanjiu said

the history missed the recently Closed Windows too. :/

If Restore Previous Session isn't available, AND Recent Closed Windows is empty, then Firefox wasn't able to process or restore your last session. That could be because the file was cleared (history cleared) or because Firefox started up normally -- without restoring -- and then closed so your last session was that basic one and not the one you're looking for.


Threads auto-lock after six months, so you may want to start a new question now.


Firefox creates numerous session history files, but because session history is only for the immediately previous session, it is unfortunately too easy to lose it. As the next step, could you make a backup of your existing session history files? Here's how:

Do not exit Firefox, or if you closed it, don't re-open it.

(1) To open your profile folder...

If Firefox is still running:

You can open your current Firefox settings (AKA Firefox profile) folder using either

 • "3-bar" menu button > Help > More Troubleshooting Information
 • (menu bar) Help > More Troubleshooting Information
 • type or paste about:support in the address bar and press Enter

In the first table on the page, find the Profile Folder row and click the "Open Folder" button. This should launch Windows' File Explorer listing the contents of your current profile folder.

If Firefox is closed:

Type or paste the following into the Windows Run dialog or the system search box and press Enter to launch Windows Explorer:

%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles

In that folder, do you see a semi-randomly-named folder? If so, click into it. If you find multiple such folders, find the one that was most recently updated.

(2) Copy out session history files

In your profile folder, double-click into the sessionstore-backups folder. Save all files here to a safe location such as your Documents folder.

(3) What files did you find?

The kinds of files you may find among your sessionstore files are:

 • recovery.jsonlz4: the windows and tabs in your currently live Firefox session (or, if Firefox crashed at the last shutdown and is still closed, your last session)
 • recovery.baklz4: a backup copy of recovery.jsonlz4
 • previous.jsonlz4: the windows and tabs in your last Firefox session
 • upgrade.jsonlz4-build_id: the windows and tabs in the Firefox session that was live at the time of your last update

Sometimes you can tell from the last modification time which one will have your missing tabs, but not always.

Optional File Contents Preview

These compressed files are a pain to view, so I created a tool on my website to list out their contents. If you want to try that, you can drag and drop it onto the large box on the following page, then click the "Scrounge URLs" button:

https://www.jeffersonscher.com/ffu/scrounger.html

If you don't get a list within 15 seconds, that probably means the script is caught in a loop. You may need to close the tab to avoid a tab crash and then try again in a new tab.

If you get a useful list, use the "Save List" button to archive it as a web page of clickable links for future reference, in case no other approach is successful.