ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Right side of screen not working while using Firefox

  • 6 პასუხი
  • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 1 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა AAAFUN

The right side of screen, scroll and keys (close, minimize, etc..) on menu bar not working, any fix? When I move the entire screen leftwards, then the scroll and keys work...

The right side of screen, scroll and keys (close, minimize, etc..) on menu bar not working, any fix? When I move the entire screen leftwards, then the scroll and keys work...

ყველა პასუხი (6)

One user discovered an add-on was causing problems.

Donthavecow, I resized to 110 and back to 100. Right side doing the same with both settings.

Now check this out - this morning when I turned on my computer and started to browse, a pop-up surfaced and asked to restart my computer. The system did it by itself without me typing. I searched under my account and it appears Mozilla/Firefox did something - don't know what. Now the right side is working again, but i don't for how long.

FredMcD, would you happen to know which add-ons create this issue for future diagnostics? I don't link to any third party software except my antivirus.

AAAFUN said

. . . a pop-up surfaced and asked to restart my computer. The system did it by itself without me typing. I searched under my account and it appears Mozilla/Firefox did something

I don't know if it was Firefox that caused the reboot. I never heard of something like that.

FredMcD, would you happen to know which add-ons create this issue for future diagnostics?

I don't remember what is was.


That the problem is gone is good news.

Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems. Go to that post and click the 'Solved' button to its right.

I was concerned about the reboot and, like yourself, never saw that before. I attached an image. Right side, highlighted in blue was completely non functional. Thank you guys for replying back.

Is the problem gone?

AAAFUN said

. . . Now the right side is working again . . .

Donthavecow, the key functions, on the menu bar and elsewhere on the screen, worked on every site visited. Why it stopped, I'll never know. Never had this happened before.

FredMcD, yes, somehow it fixed itself...

Thanks again, everyone...