ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Firefox styles are broken, even for pages like about:config

  • 4 პასუხი
  • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 2 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა zark0

The styles look astonishingly wrong, I really think it is a problem on my end, but cant figure out how to fix it, as you can see in the pictures, text is incorrectly sized and/or justified, color gradients are also weird looking, as well as sizing of many elements and tons of other things.

I have tried to completely remove Firefox from my system and reinstalling it, that did not seem to fix it. The reason I think is is a problem of mine is because i was playing with fonts (emojis weren't working on my system,not on Firefox tho, now they are in both)

I don't think the things i did with the fonts did anything to Firefox, since this problem only showed up on Firefox, but since the problem arrived just after a reboot while I was installing and removing the fonts, I think its important to mention.

To sum up I think the problem comes from my local configuration of Firefox, I probably did not delete it all before reinstalling, I am running (Arch btw) a current version of EndevourOS.

The styles look astonishingly wrong, I really think it is a problem on my end, but cant figure out how to fix it, as you can see in the pictures, text is incorrectly sized and/or justified, color gradients are also weird looking, as well as sizing of many elements and tons of other things. I have tried to completely remove Firefox from my system and reinstalling it, that did not seem to fix it. The reason I think is is a problem of mine is because i was playing with fonts (emojis weren't working on my system,not on Firefox tho, now they are in both) I don't think the things i did with the fonts did anything to Firefox, since this problem only showed up on Firefox, but since the problem arrived just after a reboot while I was installing and removing the fonts, I think its important to mention. '''To sum up I think the problem comes from my local configuration of Firefox, I probably did not delete it all before reinstalling, I am running (Arch btw) a current version of EndevourOS.'''

გადაწყვეტა შერჩეულია

Could be a problem with the emojione-color font that is used for the spaces.

  • /questions/1373855 Monospace font not being chosen correctly when font-family starts with missing fonts
  • 1333087 - System fonts not being loaded when used in font-family on Linux

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

პასუხის ნახვა სრულად 👍 1

ყველა პასუხი (4)

შერჩეული გადაწყვეტა

Could be a problem with the emojione-color font that is used for the spaces.

  • /questions/1373855 Monospace font not being chosen correctly when font-family starts with missing fonts
  • 1333087 - System fonts not being loaded when used in font-family on Linux

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

ჩასწორების თარიღი: , ავტორი: cor-el

You can right-click and select "Inspect" to open the built-in Inspector with this element selected.

You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Font tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website.

cor-el said

Could be a problem with the emojione-color font that is used for the spaces.
  • /questions/1373855 Monospace font not being chosen correctly when font-family starts with missing fonts
  • 1333087 - System fonts not being loaded when used in font-family on Linux
(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Thanks! As mentioned by the linked bug reports the culprit was a font, but not the one mentioned (emojiOne) for me it was the font Notto Color Emoji, just disabled it for the whole system, now firefox looks normal again, but cant porpertly use emojis on the rest of my system, not an amazing solution, i'll just find an alternative later, that does not break firefox.

ჩასწორების თარიღი: , ავტორი: cor-el