ძიება მხარდაჭერაში

თავი დაიცავით თაღლითობებისგან. ჩვენ არასდროს მოგთხოვთ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას, „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Weird font display when Google doc/slides in different language

  • 3 პასუხი
  • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 71 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა FredMcD

Hello all, I need help fixing the fonts when a google doc is in a different language. Could Someone tell me how to fix this?

Note; I have read another thread about this type of issue,, but I really didn't understand what fixes it

Thanks for any help

გადაწყვეტა შერჩეულია

I just didn't have a certain font in font book... I just downloaded the font and it was fixed. Thanks!

პასუხის ნახვა სრულად 👍 0

ყველა პასუხი (3)

Sign into Google. Access your settings on the site and choose the language you want.


[v56+] Type about:preferences#general<enter> in the address box. Under fonts and colors, press the Advanced button. Scroll to the bottom, turn on Allow Web Sites To Choose Their Own.

Make sure you haven't enabled a High Contrast theme in the OS settings.

  • We have seen reports that this can be caused by a problem with fonts like Roboto or Helvetica that

you have installed locally and that might be corrupted or are missing some variants. Also, make sure you allow pages to choose their own fonts and that you do not block remote (downloadable) fonts.

  • If you use uBlock Origin make sure not to "block remote fonts".

გამოსადეგია?

შერჩეული გადაწყვეტა

I just didn't have a certain font in font book... I just downloaded the font and it was fixed. Thanks!

გამოსადეგია?

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems. Go to that post and click the 'Solved' button to its right.

გამოსადეგია?

დასვით კითხვა

უნდა შეხვიდეთ ანგარიშზე პასუხის დასაწერად. გთხოვთ, დასვათ ახალი შეკითხვა, თუ ჯერ არ გაქვთ ანგარიში.