ძიება მხარდაჭერაში

თავი დაიცავით თაღლითობებისგან. ჩვენ არასდროს მოგთხოვთ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას, „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Yahoo

  • 20 პასუხი
  • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სირთულეს
  • 62 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა rutz33

I can't access Yahoo in any form all other websites work fine.

გადაწყვეტა შერჩეულია

For DNS? If so, then that's not a good thing. Can you update your DNS to 1.1.1.1 / 1.0.0.1 or 8.8.8.8 / 8.8.4.4. If you have a router, you should also update dns on it.

პასუხის ნახვა სრულად 👍 1

ყველა პასუხი (20)

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?


Make sure you are not blocking content.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop also see https://blog.mozilla.org/security/2021/03/23/introducing-smartblock/

https://support.mozilla.org/en-US/kb/smartblock-enhanced-tracking-protection


Diagnose Firefox issues using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?


Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

გამოსადეგია?

There is no error message. It just will not load any yahoo page. It is my home page (my yahoo) none of the links work. All other pages are the same. I am up to date. It screws up in troubleshooting mode also. I can literally use any other web page without an issue.

გამოსადეგია?

Thank you!

გამოსადეგია?

This just started 3 days ago I had changed nothing

გამოსადეგია?

I am able to open a Yahoo page. You could right-click a Yahoo entry in history (clt+shft+h) and select "Forget About This Site". That won't prevent you from going there again but it will remove any log-ins so you will have to log in again if need be.

გამოსადეგია?

Thanks for trying, but still the same issue.

გამოსადეგია?

Can you post a full browser screenshot showing the issue?

გამოსადეგია?

waiting for s.yming.com is all I get in the bottom left corner. On the occasion when it does load none of the links work, including the "sign in" feature.

Thank You for your help Randy

გამოსადეგია?

What happens with yahoo.com?

გამოსადეგია?

If I enter s.yimg. com (without the space), I get a notice about the site being for sale. If I enter my.yahoo. com (again without the space), I get a blank page. If I enter yahoo. com (without a space), I get a local yahoo news page.

გამოსადეგია?

There appears to be no browser issue. yimg.com appears to be servers for Yahoo images. See screenshot Keep it simple and just go to yahoo.com and login.

გამოსადეგია?

No matter what version of Yahoo it refuses to load (myyahoo.com and yahoo.com) If i leave it sit it for about 15 to 20 minutes sometimes it loads. I still can't click on links, email, etc. No other problems with any other web pages. Thanks for all the help.

გამოსადეგია?

Maybe a DNS issue. Can you open command window and do ipconfig /all? What are you using for DNS?

How do I use ipconfig /all? How to Open Command Prompt Search for cmd using the built-in Windows search tool or right-click on the Start icon and select Command Prompt. Press the keyboard combination WinKey + R , then type cmd at the Run window that appears.

გამოსადეგია?

It just shows my ip address there

გამოსადეგია?

შერჩეული გადაწყვეტა

For DNS? If so, then that's not a good thing. Can you update your DNS to 1.1.1.1 / 1.0.0.1 or 8.8.8.8 / 8.8.4.4. If you have a router, you should also update dns on it.

ჩასწორების თარიღი: , ავტორი: jonzn4SUSE

გამოსადეგია?

Yes, under "wireless LAN adapter Wireless network connection" it list my IP address next to "DNS servers"

გამოსადეგია?

I changed my DNS to 1.1.1.1 and 1.0.0.1 I suppose I will also have to change router......correct?

გამოსადეგია?

Thanks everyone for your input!

გამოსადეგია?

So how is your new interwebs?  ;-))

გამოსადეგია?

Haha........amazing!

გამოსადეგია?

დასვით კითხვა

უნდა შეხვიდეთ ანგარიშზე პასუხის დასაწერად. გთხოვთ, დასვათ ახალი შეკითხვა, თუ ჯერ არ გაქვთ ანგარიში.