ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Unresponsive links

  • 29 პასუხი
  • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 32 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა jscher2000 - Support Volunteer

Go to this page... https://electronics.howstuffworks.com/prepaid-cell-phones.htm

Click on any of the links embedded in the text, such as _United Press International, TCM Net, Wireless Guide_. No response.…

EDGE and Chrome have no issue with these links.

Go to this page... https://electronics.howstuffworks.com/prepaid-cell-phones.htm Click on any of the links embedded in the text, such as _United Press International, TCM Net, Wireless Guide_. No response.… EDGE and Chrome have no issue with these links.

ჩასწორების თარიღი: , ავტორი: borate

ყველა პასუხი (20)

I have several versions of Firefox and had no problem with https://electronics.howstuffworks.com/prepaid-cell-phones.htm


Make sure you are not blocking content.

Diagnose Firefox issues using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?


https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop also see https://blog.mozilla.org/security/2021/03/23/introducing-smartblock/

https://support.mozilla.org/en-US/kb/smartblock-enhanced-tracking-protection


Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

Ad blockers OFF Block Content in FF DISABLED Cookies CLEARED Enhanced tracking in FF OFF extensions.webcompat.enable_shims FALSE Troubleshooting mode tested...

No change in the unresponsive links.

This looks like an old webpage and it is possible that the linked webpages no longer exist. You can copy the URL to the clipboard and open the link in a new tab to check for error messages or middle-click the link.

All links are valid and when moused over show up at the left-bottom of the FF screen. They just don't respond as they do in EDGE and Chrome.

Additional info... a right-click | OPEN IN NEW WINDOW or NEW TAB succeeds.

ჩასწორების თარიღი: , ავტორი: borate

No change in FF 94. Left-click unresponsive. Right-click | Open New Tab works.

Delete browsing, search and download history on Firefox {web link}

Remove a single website from your history {web link}

Open the History Manager <Control> (Mac=<Command>) <Shift> H. In the search bar, enter the name of the site. Right-click on one of the listings and select Forget About This Site. This should remove all information, including any site settings And Passwords.

Use these links to create a new profile. Use this new profile as is. Is the problem still there?

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-run-firefox-when-profile-missing-inaccessible

http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox#Navigating_to_the_profile_folder

https://support.mozilla.org/en-US/kb/profile-manager-create-and-remove-firefox-profiles

https://support.mozilla.org/en-US/kb/back-and-restore-information-firefox-profiles


Type about:profiles<enter> in the address bar.

Cleared history. No change.

Will avoid creating a new profile as the fault has cropped up on this site alone, and can be overcome via the right-click menu.

Thanks.

Exhausting other remedies, broke down and refreshed. Solved the issue of a link that would not respond at all.

But the initial link that began this thread is still unresponsive on a left-click, yet opens with right-click | NEW TAB in FF 94.0.1 (64-bit) on a desktop PC.

It's the same on a laptop runnng 94.0.1 (32-bit), so this isn't PC-specific.

ჩასწორების თარიღი: , ავტორი: borate

ჩასწორების თარიღი: , ავტორი: borate

Do you still have the problem?

No change, with regard to the links in the URL that began this thread. Left-click - unresponsive. Right-click | Open in New Tab works. In other browsers, both methods succeed.

hii borate, i understand your problem please follow these small steps your problem will be fix

You can try these steps in case of issues with web pages:

You can reload web page(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

hold down the Shift key and left-click the Reload button press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux) press "Command + Shift + R" (Mac) Clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Options/Preferences).

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

Options/Preferences -> Privacy & Security Cookies and Site Data -> Manage Data "Clear the Cache":

Options/Preferences -> Privacy & Security Cookies and Site Data -> Clear Data -> Cached Web Content: Clear Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-extensions-themes-to-fix-problems

Thanks,

Each of those suggestions has been tested, but no change in FF 9.4.0.1.

The embedded links in this page respond only to a right-click | OPEN IN NEW and not to a left-click as they do in EDGE and Chrome.

https://electronics.howstuffworks.com/prepaid-cell-phones.htm

Sorry, current forum security sometimes delays the posting of messages.


I called for more help.

Unfortunately, this interface offers no DELETE option. But administrators/moderators are encouraged to eliminate the dupes above.

FF 94.0.2

No change in this odd behavior.

.....

ჩასწორების თარიღი: , ავტორი: borate

95.0.2 no change.

Recently, other links that are embedded in a widget fail in the same manner...

Left-click - nothing, Right-click/OPEN - they appear.

Links in the same widget have responded in the past, but not as of 12/3021.

ჩასწორების თარიღი: , ავტორი: borate

  1. 1
  2. 2