ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Multiple Office365 email accounts and Thunderbird

  • პასუხები არაა
  • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 27 ნახვა

My domain registrar recently switched my email accounts from Workspace to Office365. I have 2 active email accounts and can only seem to get one of them to fully operate in Thunderbird 91.2.0. Both will receive emails but only one will send emails.

The settings for SMTP are Server name: smtp.office365.com Port: 587 Encryption method: STARTTLS

Attempts to send emails from second account get error message:

"Sending of the message failed. The message could not be sent using Outgoing server (SMTP) smtp.office365.com for an unknown reason. Please verify that your Outgoing server (SMTP) settings are correct and try again."

Anyone resolve this issue?

My domain registrar recently switched my email accounts from Workspace to Office365. I have 2 active email accounts and can only seem to get one of them to fully operate in Thunderbird 91.2.0. Both will receive emails but only one will send emails. The settings for SMTP are Server name: smtp.office365.com Port: 587 Encryption method: STARTTLS Attempts to send emails from second account get error message: "Sending of the message failed. The message could not be sent using Outgoing server (SMTP) smtp.office365.com for an unknown reason. Please verify that your Outgoing server (SMTP) settings are correct and try again." Anyone resolve this issue?