ძიება მხარდაჭერაში

თავი დაიცავით თაღლითობებისგან. ჩვენ არასდროს მოგთხოვთ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას, „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Pasting text from LibreOffice causes Firefox to crash.

  • 5 პასუხი
  • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 49 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა cor-el

I found a rather specific & fatal issue which causes Firefox to stop responding completely & needs to force quit.

If I copy any normal text content from a LibreOffice document & attempt to paste it into FF URL bar as a search term, the moment I select paste FF will stop responding & no text is pasted.

I have tried pasting text from other sources such as Gedit or an email, but that is fine. It is specifically text copied from LibreOffice (writer, v7.2)

I am using FF 91 on Gnu/Linux Manjaro 21.1

ყველა პასუხი (5)

To replicate: Open LibreOffice Writer, new doc. Type "hello world" & select the text. Right-click 'copy' Go to FF & Click on URL bar. Right-Click 'paste' <FREEZE>

I cannot replicate the issue in distro version of Firefox, Nightly, nor a separate copy of 92.0. see screenshot Have you tried those steps in Safe Mode? Try another linux account and see if you have the same issue.

Try downloading a separate copy of Firefox and run it from the folder(do not sign into you Firefox account) to see what happens.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Are you copying plain text to a normal text area like on this forum or HTML formatted text to a rich text editor area ?

cor-el said

Are you copying plain text to a normal text area like on this forum or HTML formatted text to a rich text editor area ?

Into the browser URL bar. Not a search box or text entry box on a web page ,but the URL bar on the browser.

Oddly, I cannot replicate it now either, although I did spend about 20 mins before posting & it was consistently a problem, even after restarting both apps multiple times & with new documents. So perhaps its one of those magically disappearing problems, like toothache when you get to the dentist.

If you have submitted crash reports, please post the IDs of one or more recent crash reports that start with "bp-".

  • bp-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

You can find the report ID of recent crash reports on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page.

  • click the "All Crash Reports" button on this page to open the about:crashes page and see all crash reports.

Alternatively you can open about:crashes via the location/address bar.

See also: