ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Firefox won't let me download anything?

  • 3 პასუხი
  • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 4 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა FredMcD

Every time I try and download anything on the download queue it puts a yellow error symbol above the download. I've cleared all my browsing data and cache and it still will not work. Really need help. P.S. On Manjaro Linux

Every time I try and download anything on the download queue it puts a yellow error symbol above the download. I've cleared all my browsing data and cache and it still will not work. Really need help. P.S. On Manjaro Linux

ყველა პასუხი (3)

Try downloading a separate copy of Firefox and run it from the folder(do not sign into you Firefox account) to see what happens.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Can you also post a screenshot showing the issue? Did you try safe mode?

Firefox safe mode: Click the menu button, click Help and select Restart with Add-ons Disabled…. Firefox will start up with the Firefox Safe Mode dialog.

Hello,

In order to better assist you with your issue please provide us with a screenshot. If you need help to create a screenshot, please see How do I create a screenshot of my problem?

Once you've done this, attach the saved screenshot file to your forum post by clicking the Browse... button below the Post your reply box. This will help us to visualize the problem.

Thank you!

Go to the Mozilla Add-ons Web Page {web Link} (There’s a lot of good stuff here) and search for a download manager.


This download manager works separately from the browser. The browser tells it what to download, and off it goes.

http://www.freedownloadmanager.org It is a powerful modern download accelerator and organizer for Windows and Mac.