ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

How to set location of temporarily download files Firefox linux

  • პასუხები არაა
  • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 7 ნახვა

Under Ubuntu. If an application is set to be the default file handler for a certain type of file, Firefox will allow you to open such a download directly in the application. To do this, it saves the file in a temporary location, and then hands over to the application. The problem is that the location firefox uses under Linux is /tmp and modern snap and flatpak desktop apps are not allowed to see /tmp.

For instance, a .deb file is an installable software package. Ubuntu naturally uses the Software app to handle .deb files. But Software is a sandboxed snap app, and it won't open files in /tmp

The workaround of saving files and opening them from the app works, but it defeats the purpose of having registered file handlers.

And I do not know how to get firefox to save temporary download files somewhere else. I can't find any relevant configuration option.

I tried editing the firefox launcher:

env TMPDIR=/home/tim/tmp_firefox firefox

but it still uses /tmp

Under Ubuntu. If an application is set to be the default file handler for a certain type of file, Firefox will allow you to open such a download directly in the application. To do this, it saves the file in a temporary location, and then hands over to the application. The problem is that the location firefox uses under Linux is /tmp and modern snap and flatpak desktop apps are not allowed to see /tmp. For instance, a .deb file is an installable software package. Ubuntu naturally uses the Software app to handle .deb files. But Software is a sandboxed snap app, and it won't open files in /tmp The workaround of saving files and opening them from the app works, but it defeats the purpose of having registered file handlers. And I do not know how to get firefox to save temporary download files somewhere else. I can't find any relevant configuration option. I tried editing the firefox launcher: env TMPDIR=/home/tim/tmp_firefox firefox but it still uses /tmp