ძიება მხარდაჭერაში

თავი დაიცავით თაღლითობებისგან. ჩვენ არასდროს მოგთხოვთ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას, „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Widevine CDM plug-in issue. I can not stream any video, please help

  • 1 პასუხი
  • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 19 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა cor-el

The error message is 'The widevine CDM plugin has crashed'. I see preferences/ extensions and themes/ plug ins and it seems like the widevine CDM plug-in was automatically updated, what should I do. Please I tried every setting, its urgent, help me please ?

The error message is 'The widevine CDM plugin has crashed'. I see preferences/ extensions and themes/ plug ins and it seems like the widevine CDM plug-in was automatically updated, what should I do. Please I tried every setting, its urgent, help me please ?

ყველა პასუხი (1)

Hi

What OS are you using ?

Your user agent shows that you possibly run Firefox in compatibility mode: Windows NT 6.0 = Windows Vista and not Windows XP (5.2) as reported in the system details.

  • User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0

Check that you do not run Firefox in compatibility mode. You can open the Properties of the Firefox desktop shortcut via the right-click context menu and check the "Compatibility" tab. Make sure that all items are deselected in the "Compatibility" tab of the Properties window.

This can also be caused by having enabled "Resist Fingerprinting".