ძიება მხარდაჭერაში

თავი დაიცავით თაღლითობებისგან. ჩვენ არასდროს მოგთხოვთ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას, „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Importing mobile Safari bookmarks into Firefox(Windows 7)

  • პასუხები არაა
  • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 19 ნახვა

I want to import my mobile Safari bookmarks into Firefox on my desktop. I have read many articles on here but none of them have helped. I had hopes for this one(https://support.mozilla.org/en-US/questions/1285031) but it was unclear whether the user was on a Mac or PC.

I have already installed iCloud for Windows and the iCloud Bookmarks add-on in Firefox. I have supposedly performed the sync operation already, but nothing seems to have transferred. I have neither the Safari bookmarks in Firefox, nor the Firefox bookmarks in Safari(which I do not want or care about as Safari will be deleted when I am done with all this) I don't see any options to adjust any kind of settings in either program.

I very much would like to get this iCloud thing to work. If that continues to be unsuccessful, is it possible to create an HTML file from the mobile Safari bookmarks and import THAT into Firefox?

Any help is greatly appreciated!