ძიება მხარდაჭერაში

თავი დაიცავით თაღლითობებისგან. ჩვენ არასდროს მოგთხოვთ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას, „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Firefox Sync not working

  • 6 პასუხი
  • 6 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 17 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა Dale

hey I used Firefox in my previous Windows, and even though the sync section of my account was active, I can not recover the data now. Is there a way to solve this problem?

hey I used Firefox in my previous Windows, and even though the sync section of my account was active, I can not recover the data now. Is there a way to solve this problem?

ჩასწორების თარიღი: , ავტორი: cor-el

ყველა პასუხი (6)

Enter about:sync-log in the URL bar and check, it there any recent error files.

Did you possibly reset the password of this Firefox Account as that would have reset all data stored on the Sync server ?

you mean i should reset my firefox account password!?

I have discovered that the company I work at is blocking the connection to Firefox Sync service. Is there a way to sync to a pendrive?

I did this about:sync-log and saw that ever sync attempt had an error code. I recently refreshed my desktop firefox browser and all my logins were deleted. They are still on my mobile phone firefox. I even set up lockwise app on my phone. I cannot get my logins back on my desktop. Why? What can I do?

My main (desktop) PC lost all logins, and refuses to update: 1606955199564 Sync.SyncScheduler DEBUG Next sync in 3600000 ms. (why=schedule) 1606957639812 Sync.Service DEBUG User-Agent: Firefox/83.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) FxSync/1.85.0.20201112153044.desktop 1606957639812 Sync.Service INFO Starting sync at 2020-12-02 20:07:19 in browser session LXlOuPe2dDwt 1606957640061 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1606957646880 Sync.Status INFO Resetting Status. 1606957646881 Sync.Status DEBUG Status.service: success.status_ok => success.status_ok 1606957647027 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsProfileClient: Requested profile 1606957647028 FirefoxAccounts DEBUG getOAuthToken enter 1606957647533 FirefoxAccounts TRACE getCachedToken returning cached token 1606957647533 FirefoxAccounts DEBUG getOAuthToken returning a cached token 1606957647582 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET request to https://profile.accounts.firefox.com/v1/profile 1606957673408 Sync.Resource WARN GET request to https://sync-1-us-west1-g.sync.services.mozilla.com/1.5/159288219/info/collections failed: [Exception... "Abort" nsresult: "0x80004004 (NS_ERROR_ABORT)" location: "<unknown>" data: no] No traceback available 1606957673593 Sync.ErrorHandler ERROR Sync encountered an error: [Exception... "Abort" nsresult: "0x80004004 (NS_ERROR_ABORT)" location: "<unknown>" data: no] No traceback available 1606957674035 Sync.SyncScheduler DEBUG Next sync in 600000 ms. (why=reschedule) 1606957674772 Sync.Service DEBUG Exception calling anonymous function: [Exception... "Abort" nsresult: "0x80004004 (NS_ERROR_ABORT)" location: "<unknown>" data: no] No traceback available