ძიება მხარდაჭერაში

თავი დაიცავით თაღლითობებისგან. ჩვენ არასდროს მოგთხოვთ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას, „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

video play back while using blutooth headset

  • პასუხები არაა
  • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 82 ნახვა

I have a blutooth headset win10 V1909 and my headset gets playback sound on every single app but firefox, edge plays video and sound, media player and Groove music play music thru the blutooth set, but for some reason in the last week I have lost the ability to watch movies or play music and have the sound go to my blutooth headset. I am completely lost as to what possibly could be wrong. I am not sure if it was the latest firestorm update , I do not believe it was a windows auto update because I get playback sound on every program except firestorm 80.0.1 64 bit could you please point me in the direction I need to look to solve my problem? any help would truly be appreciated. thanks in advance for your time.

I have a blutooth headset win10 V1909 and my headset gets playback sound on every single app but firefox, edge plays video and sound, media player and Groove music play music thru the blutooth set, but for some reason in the last week I have lost the ability to watch movies or play music and have the sound go to my blutooth headset. I am completely lost as to what possibly could be wrong. I am not sure if it was the latest firestorm update , I do not believe it was a windows auto update because I get playback sound on every program except firestorm 80.0.1 64 bit could you please point me in the direction I need to look to solve my problem? any help would truly be appreciated. thanks in advance for your time.