ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

A known bug? target="_blank" and window.close() do no longer work together since Firefox 72

 • 5 პასუხი
 • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
 • 961 ნახვა
 • ბოლოს გამოეხმაურა Maximilian

Assume you create a new window (pop-up) using javascript and have its content be something like this:

<html>
<body>
 <form action="some_action.php" target="_blank"> 
   ... some form fields ... 

   <button onclick="window.close()">
    submit in new tab & close pop-up
   </button>
 </form> 

 <a href="some_page.php" target="_blank" onclick="window.close()">
   open link in new tab & close pop-up 
 </a>
</body>
</html>


If you click the button "submit in new tab & close pop-up" the following should happen:

 1. Firefox submits the form in a new tab (because target="_blank" is set in the <form>)
 2. The pop-up closes itself (because onclick="window.close()" is set)

And if you click the link "open link in new tab & close pop-up" the following should happen:

 1. Firefox opens the link in a new tab (because target="_blank" is set in the <a>)
 2. The pop-up closes itself (because onclick="window.close()" is set)

However, what happens instead is this:

 1. Firefox only opens an empty tab, i.e. the submission of the form / the opening of the link fails
 2. The pop-up closes itself

This clearly seems to be a bug, right? Is this a known problem? I tested it with older versions and the problem apparently was introduced relatively recently with Firefox 72. More precisely, the form submission bug was introduced with Firefox 72 Beta 1 and the link opening bug was introduced with Firefox 72 Beta 7.

In Chrome and Internet Explorer both cases work as expected.

Assume you create a new window (pop-up) using javascript and have its content be something like this: <pre> &lt;html&gt; &lt;body&gt; <form action="some_action.php" target="_blank"> ... some form fields ... <button onclick="window.close()"> submit in new tab & close pop-up </button> </form> &lt;a href="some_page.php" target="_blank" onclick="window.close()"&gt; open link in new tab & close pop-up &lt;/a&gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt; </pre> If you click the button "submit in new tab & close pop-up" the following should happen: # Firefox submits the form in a new tab (because target="_blank" is set in the <form>) # The pop-up closes itself (because onclick="window.close()" is set) And if you click the link "open link in new tab & close pop-up" the following should happen: # Firefox opens the link in a new tab (because target="_blank" is set in the <a>) # The pop-up closes itself (because onclick="window.close()" is set) However, what happens instead is this: # Firefox only opens an '''empty''' tab, i.e. the submission of the form / the opening of the link fails # The pop-up closes itself This clearly seems to be a bug, right? Is this a known problem? I tested it with older versions and the problem apparently was introduced relatively recently with Firefox 72. More precisely, the form submission bug was introduced with Firefox 72 Beta 1 and the link opening bug was introduced with Firefox 72 Beta 7. In Chrome and Internet Explorer both cases work as expected.

ჩასწორების თარიღი: , ავტორი: Maximilian

გადაწყვეტა შერჩეულია

ყველა პასუხი (5)

Oh no, the commenting system messed up my HTML code. Is there a way to format code as code?

Okay, I edited the code above, it should be displayed correctly now.

ჩასწორების თარიღი: , ავტორი: Maximilian

Hello maximilian.schlederer,

please read the given statement I hope solve your problem :

This is a example of form in PHP link

The button form attribute
<form action="/action_page.php" method="get" id="nameform"> <label for="fname">First name:</label> <input type="text" id="fname" name="fname">

<label for="lname">Last name:</label> <input type="text" id="lname" name="lname"> </form>

The button below is outside the form element, but still part of the form.

<button type="submit" form="nameform" value="Submit">Submit</button>


note: PHP file is must in same folder or full path where you link

<a target="_blank|_self|_parent|_top|framename">

_blank: Opens the linked document in a new window or tab.

thank you your problem is fixed then reply me

Arman Khan, your comment is unrelated to my problem. Please see my original post and my updated comment with the properly formatted code sample.

შერჩეული გადაწყვეტა