ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

A page on my website won't show content links on Firefox but will on Edge.

  • 2 პასუხი
  • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 11 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა cor-el

My website has a page that lists and links past newsletter Updates. http://www.ftcsf.org/updates

On Edge, this works fine, but on Firefox the list and links are missing.

My website has a page that lists and links past newsletter Updates. http://www.ftcsf.org/updates On Edge, this works fine, but on Firefox the list and links are missing.
მიმაგრებული ეკრანის სურათები

ყველა პასუხი (2)

The above link is working to me without any issue.

This issue maybe caused by corrupt cookies or cache. So therefore,
   Clear the Cache and Remove Cookies
   Type "about:preferences" and Enter in the address bar.
  To remove Cookies; Select Privacy & security. Then scroll down to "cookies and site data". Then press the button on the right side called manage data. Use the search bar to look for the site. Note; There may be more than one entry. Remove All of them.
   To Clear the Cache; Press the button on the right side called Clear data.Then tick cached web content and then press clear button

ჩასწორების თარიღი: , ავტორი: Senali Madawala

See also to discussion in this thread.

Do you still have this problem with content being blocked when you disable Tracking Protection for this web page like I suggested in that thread ?

Note that you only disable Tracking Protection for a specific domain and that it is still enabled for other websites.