ძიება მხარდაჭერაში

თავი დაიცავით თაღლითობებისგან. ჩვენ არასდროს მოგთხოვთ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას, „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Help recovering lost all my bookmarks, history, etc. data due to corrupt places.sqlite file.

  • პასუხები არაა
  • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 16 ნახვა

Suddenly was unable to open latest Firefox version on latest version of Windows 10 for desktop.

Have concluded problem due to corrupt "places.sqlite" file after reinstalling a fresh copy of latest Firefox version for Windows and was not able copy old profile contents over new profile folder due to Windows error "Can't read from source file or disk". In addition all bookmarks, history, etc. data missing.

Note: Do not know if this is relevant, two additional "places.sqlite" file variations found within old profile folder: places.sqlite-shm places.sqlite-wal

How can I recover all my lost data?

Thank you!