ძიება მხარდაჭერაში

თავი დაიცავით თაღლითობებისგან. ჩვენ არასდროს მოგთხოვთ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას, „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

IRS direct pay not working this Q4 quarter; did fine Q3 - no change in my settings - what's going on - MS Edge works fine

  • 3 პასუხი
  • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სირთულეს
  • 3 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა FredMcD

What changes did you make between October 15 and today (December 12). The IRS Direct Pay website worked fine using your browser in October. Has not worked over the last 3 day. YOU forced me to use MS Edge today and the Direct Pay website works just fine. Please fix your browser!

P.S.: I have no clue what I'm doing in chat rooms, etc.. Not a nerd (damn it). How about a more straight forward path for some of us idiots to ask questions and or get help. I'll be glad to provide a standard annual contribution if you will just make it easier for me to seek help!

drk

ყველა პასუხი (3)

mogendavid said

The IRS Direct Pay website . . . . . Has not worked over the last 3 day

Please explain the problem in detail.


Not a nerd (damn it). How about a more straight forward path for some of us idiots to ask questions and or get help.

If you don't understand something, just ask.

On the Direct Pay page, one just pushes a button to start an interactive process of providing info and the payment amount you want to tender.

The button was inoperative using FireFox but MS Edge worked fine.

Use this link to check that your plugins are up-to-date. If any are listed as unknown or research, do not worry about them.


Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

  • Clear the Cache and
  • Remove Cookies
    Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to.

Type about:preferences<Enter> in the address bar.

  • Cookies; Select Privacy. Under History, select Firefox will Use Custom Settings. Press the button on the right side called Show Cookies. Use the search bar to look for the site. Note; There may be more than one entry. Remove All of them.
  • Cache; Select Advanced > Network. Across from Cached Web Content, Press Clear Now.

If there is still a problem, Start Firefox in Safe Mode {web link} A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). While you are in safe mode;

Type about:preferences#advanced<Enter> in the address bar.

Under Advanced, Select General. Look for and turn off Use Hardware Acceleration.

Poke around safe websites. Are there any problems?

Then restart.