ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Warning, unresponsive script - grom Google pages and gmail

  • 4 პასუხი
  • 3 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 30 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა hkestin

I keep getting the below error message for various Google webpages including gmail and Google+.


Warning, unresponsive script A script on this page may be busy, or it may have stopped responding. You can stop the script now, open the script in the debugger, or let the script continue.

Script: https://plus.google.com/_/scs/…cCNEdFQRI3hbm9J96PK2wSoafFLHOg:68

I keep getting the below error message for various Google webpages including gmail and Google+. Warning, unresponsive script A script on this page may be busy, or it may have stopped responding. You can stop the script now, open the script in the debugger, or let the script continue. Script: https://plus.google.com/_/scs/…cCNEdFQRI3hbm9J96PK2wSoafFLHOg:68

ყველა პასუხი (4)

Hi, sorry to hear you are having a problem; please see if anything here helps - Warning Unresponsive script - What it means and how to fix it.

If your question is resolved by this or another answer, please take a minute to let us know. Thank you.

thanks so much for the response.

Given that the problematic sites are all Google-based, and that gmail is my default email app and default search engine, blocking it is not really an option.

Given that the google sites are so prevalent, I am very surprised by this error.

Is the problem with Mozilla or Google?

Try Firefox Safe Mode to see if the problem goes away. Firefox Safe Mode is a troubleshooting mode that temporarily turns off hardware acceleration, resets some settings, and disables add-ons (extensions and themes).

If Firefox is open, you can restart in Firefox Safe Mode from the Help menu:

  • Click the menu button New Fx Menu, click Help Help-29 and select Restart with Add-ons Disabled.

If Firefox is not running, you can start Firefox in Safe Mode as follows:

  • On Windows: Hold the Shift key when you open the Firefox desktop or Start menu shortcut.
  • On Mac: Hold the option key while starting Firefox.
  • On Linux: Quit Firefox, go to your Terminal and run firefox -safe-mode
    (you may need to specify the Firefox installation path e.g. /usr/lib/firefox)

When the Firefox Safe Mode window appears, select "Start in Safe Mode".

SafeMode-Fx35

If the issue is not present in Firefox Safe Mode, your problem is probably caused by an extension, theme, or hardware acceleration. Please follow the steps in the Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems article to find the cause.

To exit Firefox Safe Mode, just close Firefox and wait a few seconds before opening Firefox for normal use again.

When you figure out what's causing your issues, please let us know. It might help others with the same problem. Thank you!