ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Firefox crashes

 • 2 პასუხი
 • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
 • 17 ნახვა
 • ბოლოს გამოეხმაურა cor-el

UUID 8411ad3c-1d40-4e52-a633-8b9e62160531 Date Processed 2016-05-31T08:00:10.668011+00:00 Uptime 6247 Last Crash 139319070 seconds before submission Install Age 2206574 since version was first installed. Install Time 2016-05-05 18:51:32 Product Firefox Version 46.0.1 Build ID 20160502172042 Release Channel release OS Windows 7 OS Version 6.1.7600 Build Architecture x86 Build Architecture Info GenuineIntel family 6 model 58 stepping 9 | 2 Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT Crash Address 0x7353efdc User Comments App Notes

AdapterVendorID: 0x8086, AdapterDeviceID: 0x0152, AdapterSubsysID: 00000000, AdapterDriverVersion: 8.15.10.2626 D2D1.1? D2D1.1- DWrite? DWrite+ D3D11 Layers? D3D11 Layers+

Processor Notes processor_ip-172-31-32-242_1309; MozillaProcessorAlgorithm2015; skunk_classifier: reject - not a plugin hang EMCheckCompatibility

True

Winsock LSP

MSAFD Tcpip [TCP/IP] : 2 : 1 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

MSAFD Tcpip [UDP/IP] : 2 : 2 : 
MSAFD Tcpip [RAW/IP] : 2 : 3 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD Tcpip [TCP/IPv6] : 2 : 1 : 
MSAFD Tcpip [UDP/IPv6] : 2 : 2 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD Tcpip [RAW/IPv6] : 2 : 3 : 
RSVP TCPv6 Service Provider : 2 : 1 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
RSVP TCP Service Provider : 2 : 1 : 
RSVP UDPv6 Service Provider : 2 : 2 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
RSVP UDP Service Provider : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{C9664083-9A0C-481F-9308-85EBFDAFA1C8}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{C9664083-9A0C-481F-9308-85EBFDAFA1C8}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{10544DC5-22D7-428A-8DB1-0A97E42C998C}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{10544DC5-22D7-428A-8DB1-0A97E42C998C}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{C033B933-7DCE-4F88-8A1D-1A000B44C20C}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{C033B933-7DCE-4F88-8A1D-1A000B44C20C}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{89D371C2-2F4C-4C2B-A5B5-083274A471DD}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{89D371C2-2F4C-4C2B-A5B5-083274A471DD}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{F804F302-2CA5-4EA9-94DC-FE8C2138932B}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{F804F302-2CA5-4EA9-94DC-FE8C2138932B}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{24D2D385-E7C9-4F98-8FAC-A510B8DEC968}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{24D2D385-E7C9-4F98-8FAC-A510B8DEC968}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{8981756C-CA98-452F-BC0B-97204FF517A4}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{8981756C-CA98-452F-BC0B-97204FF517A4}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{5B7EF68A-0D7F-49EA-BBC0-53B586E962E8}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{5B7EF68A-0D7F-49EA-BBC0-53B586E962E8}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{8B5C366F-4789-4A7A-8D55-A32D39B9D7C6}] SEQPACKET 75 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{8B5C366F-4789-4A7A-8D55-A32D39B9D7C6}] DATAGRAM 75 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{B9B69432-7DF6-4509-9AB4-F81C7DB53BF9}] SEQPACKET 1 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{B9B69432-7DF6-4509-9AB4-F81C7DB53BF9}] DATAGRAM 1 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{5A6E1B06-D588-4A7C-ABE4-2DA6ED40DC1F}] SEQPACKET 147 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{5A6E1B06-D588-4A7C-ABE4-2DA6ED40DC1F}] DATAGRAM 147 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{1EAB6EC3-DC90-4005-A878-384BC1C8A0FD}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{1EAB6EC3-DC90-4005-A878-384BC1C8A0FD}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{EB28A040-16F0-4CF5-908A-C490343C68C1}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{EB28A040-16F0-4CF5-908A-C490343C68C1}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{17466AB6-2A80-4C10-827A-92E38CC97891}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{17466AB6-2A80-4C10-827A-92E38CC97891}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{438B5A67-A2A4-4E95-BE24-F9B1A41ED7A9}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{438B5A67-A2A4-4E95-BE24-F9B1A41ED7A9}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{A09441C4-4359-4DC5-966A-CEB00A844D16}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{A09441C4-4359-4DC5-966A-CEB00A844D16}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{14ECC7F8-BF96-4363-84D7-B02383BC38A2}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{14ECC7F8-BF96-4363-84D7-B02383BC38A2}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{C9664083-9A0C-481F-9308-85EBFDAFA1C8}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{C9664083-9A0C-481F-9308-85EBFDAFA1C8}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{0673BC36-9597-4389-8B36-9A64267BFB3E}] SEQPACKET 201 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{0673BC36-9597-4389-8B36-9A64267BFB3E}] DATAGRAM 201 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{84A4803D-A4A1-4E7B-990A-C20FF4B9B256}] SEQPACKET 148 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{84A4803D-A4A1-4E7B-990A-C20FF4B9B256}] DATAGRAM 148 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{C6589136-E372-4B3C-AFF3-DF8AE47E69A8}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{C6589136-E372-4B3C-AFF3-DF8AE47E69A8}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{C3D20D2B-CB83-4B48-81EF-99113C82A4BA}] SEQPACKET 202 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{C3D20D2B-CB83-4B48-81EF-99113C82A4BA}] DATAGRAM 202 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{48714396-49C2-49AC-8145-159339F748A6}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{48714396-49C2-49AC-8145-159339F748A6}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{10544DC5-22D7-428A-8DB1-0A97E42C998C}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{10544DC5-22D7-428A-8DB1-0A97E42C998C}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{C033B933-7DCE-4F88-8A1D-1A000B44C20C}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{C033B933-7DCE-4F88-8A1D-1A000B44C20C}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{89D371C2-2F4C-4C2B-A5B5-083274A471DD}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{89D371C2-2F4C-4C2B-A5B5-083274A471DD}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{F804F302-2CA5-4EA9-94DC-FE8C2138932B}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{F804F302-2CA5-4EA9-94DC-FE8C2138932B}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{490F4704-82FA-43B6-9199-C43942C38E9E}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{490F4704-82FA-43B6-9199-C43942C38E9E}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{E85D3A1E-BBE4-468A-9D1E-B807815CEA12}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{E85D3A1E-BBE4-468A-9D1E-B807815CEA12}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{28004909-9D22-4CDF-AF43-90F5C7076748}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{28004909-9D22-4CDF-AF43-90F5C7076748}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{482D950C-5FAE-448F-AF9A-793F348AD1FB}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{482D950C-5FAE-448F-AF9A-793F348AD1FB}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{05795B6C-A9ED-49C3-9795-4E1455697C61}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{05795B6C-A9ED-49C3-9795-4E1455697C61}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{4BDBCA2F-70A7-45F3-B017-804C75737E53}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{4BDBCA2F-70A7-45F3-B017-804C75737E53}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{C427E2D9-25CF-4B30-BC1D-0D8B322B008D}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{C427E2D9-25CF-4B30-BC1D-0D8B322B008D}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : 
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{6586EC31-DEE6-4BC9-BB0A-611AC05184F0}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 :
UUID 8411ad3c-1d40-4e52-a633-8b9e62160531 Date Processed 2016-05-31T08:00:10.668011+00:00 Uptime 6247 Last Crash 139319070 seconds before submission Install Age 2206574 since version was first installed. Install Time 2016-05-05 18:51:32 Product Firefox Version 46.0.1 Build ID 20160502172042 Release Channel release OS Windows 7 OS Version 6.1.7600 Build Architecture x86 Build Architecture Info GenuineIntel family 6 model 58 stepping 9 | 2 Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT Crash Address 0x7353efdc User Comments App Notes AdapterVendorID: 0x8086, AdapterDeviceID: 0x0152, AdapterSubsysID: 00000000, AdapterDriverVersion: 8.15.10.2626 D2D1.1? D2D1.1- DWrite? DWrite+ D3D11 Layers? D3D11 Layers+ Processor Notes processor_ip-172-31-32-242_1309; MozillaProcessorAlgorithm2015; skunk_classifier: reject - not a plugin hang EMCheckCompatibility True Winsock LSP MSAFD Tcpip [TCP/IP] : 2 : 1 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD Tcpip [UDP/IP] : 2 : 2 : MSAFD Tcpip [RAW/IP] : 2 : 3 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD Tcpip [TCP/IPv6] : 2 : 1 : MSAFD Tcpip [UDP/IPv6] : 2 : 2 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD Tcpip [RAW/IPv6] : 2 : 3 : RSVP TCPv6 Service Provider : 2 : 1 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll RSVP TCP Service Provider : 2 : 1 : RSVP UDPv6 Service Provider : 2 : 2 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll RSVP UDP Service Provider : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{C9664083-9A0C-481F-9308-85EBFDAFA1C8}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{C9664083-9A0C-481F-9308-85EBFDAFA1C8}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{10544DC5-22D7-428A-8DB1-0A97E42C998C}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{10544DC5-22D7-428A-8DB1-0A97E42C998C}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{C033B933-7DCE-4F88-8A1D-1A000B44C20C}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{C033B933-7DCE-4F88-8A1D-1A000B44C20C}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{89D371C2-2F4C-4C2B-A5B5-083274A471DD}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{89D371C2-2F4C-4C2B-A5B5-083274A471DD}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{F804F302-2CA5-4EA9-94DC-FE8C2138932B}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{F804F302-2CA5-4EA9-94DC-FE8C2138932B}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{24D2D385-E7C9-4F98-8FAC-A510B8DEC968}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{24D2D385-E7C9-4F98-8FAC-A510B8DEC968}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{8981756C-CA98-452F-BC0B-97204FF517A4}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{8981756C-CA98-452F-BC0B-97204FF517A4}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{5B7EF68A-0D7F-49EA-BBC0-53B586E962E8}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{5B7EF68A-0D7F-49EA-BBC0-53B586E962E8}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{8B5C366F-4789-4A7A-8D55-A32D39B9D7C6}] SEQPACKET 75 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{8B5C366F-4789-4A7A-8D55-A32D39B9D7C6}] DATAGRAM 75 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{B9B69432-7DF6-4509-9AB4-F81C7DB53BF9}] SEQPACKET 1 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{B9B69432-7DF6-4509-9AB4-F81C7DB53BF9}] DATAGRAM 1 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{5A6E1B06-D588-4A7C-ABE4-2DA6ED40DC1F}] SEQPACKET 147 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{5A6E1B06-D588-4A7C-ABE4-2DA6ED40DC1F}] DATAGRAM 147 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{1EAB6EC3-DC90-4005-A878-384BC1C8A0FD}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{1EAB6EC3-DC90-4005-A878-384BC1C8A0FD}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{EB28A040-16F0-4CF5-908A-C490343C68C1}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{EB28A040-16F0-4CF5-908A-C490343C68C1}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{17466AB6-2A80-4C10-827A-92E38CC97891}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{17466AB6-2A80-4C10-827A-92E38CC97891}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{438B5A67-A2A4-4E95-BE24-F9B1A41ED7A9}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{438B5A67-A2A4-4E95-BE24-F9B1A41ED7A9}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{A09441C4-4359-4DC5-966A-CEB00A844D16}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{A09441C4-4359-4DC5-966A-CEB00A844D16}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{14ECC7F8-BF96-4363-84D7-B02383BC38A2}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{14ECC7F8-BF96-4363-84D7-B02383BC38A2}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{C9664083-9A0C-481F-9308-85EBFDAFA1C8}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{C9664083-9A0C-481F-9308-85EBFDAFA1C8}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{0673BC36-9597-4389-8B36-9A64267BFB3E}] SEQPACKET 201 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{0673BC36-9597-4389-8B36-9A64267BFB3E}] DATAGRAM 201 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{84A4803D-A4A1-4E7B-990A-C20FF4B9B256}] SEQPACKET 148 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{84A4803D-A4A1-4E7B-990A-C20FF4B9B256}] DATAGRAM 148 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{C6589136-E372-4B3C-AFF3-DF8AE47E69A8}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{C6589136-E372-4B3C-AFF3-DF8AE47E69A8}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{C3D20D2B-CB83-4B48-81EF-99113C82A4BA}] SEQPACKET 202 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{C3D20D2B-CB83-4B48-81EF-99113C82A4BA}] DATAGRAM 202 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{48714396-49C2-49AC-8145-159339F748A6}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{48714396-49C2-49AC-8145-159339F748A6}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{10544DC5-22D7-428A-8DB1-0A97E42C998C}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{10544DC5-22D7-428A-8DB1-0A97E42C998C}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{C033B933-7DCE-4F88-8A1D-1A000B44C20C}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{C033B933-7DCE-4F88-8A1D-1A000B44C20C}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{89D371C2-2F4C-4C2B-A5B5-083274A471DD}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{89D371C2-2F4C-4C2B-A5B5-083274A471DD}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{F804F302-2CA5-4EA9-94DC-FE8C2138932B}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{F804F302-2CA5-4EA9-94DC-FE8C2138932B}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{490F4704-82FA-43B6-9199-C43942C38E9E}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{490F4704-82FA-43B6-9199-C43942C38E9E}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{E85D3A1E-BBE4-468A-9D1E-B807815CEA12}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{E85D3A1E-BBE4-468A-9D1E-B807815CEA12}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{28004909-9D22-4CDF-AF43-90F5C7076748}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{28004909-9D22-4CDF-AF43-90F5C7076748}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{482D950C-5FAE-448F-AF9A-793F348AD1FB}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{482D950C-5FAE-448F-AF9A-793F348AD1FB}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{05795B6C-A9ED-49C3-9795-4E1455697C61}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{05795B6C-A9ED-49C3-9795-4E1455697C61}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{4BDBCA2F-70A7-45F3-B017-804C75737E53}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{4BDBCA2F-70A7-45F3-B017-804C75737E53}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{C427E2D9-25CF-4B30-BC1D-0D8B322B008D}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{C427E2D9-25CF-4B30-BC1D-0D8B322B008D}] DATAGRAM 255 : 2 : 2 : MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip6_{6586EC31-DEE6-4BC9-BB0A-611AC05184F0}] SEQPACKET 255 : 2 : 5 :

ყველა პასუხი (2)

hi, this appears to happen because your system runs out of memory - can you try to refresh firefox (which will remove all your addons) and see if this can address the issue...

You have quite a few connections showing in the crash report.

 • bp-8411ad3c-1d40-4e52-a633-8b9e62160531
 • Firefox 46.0.1 Crash Report [@ OOM | large | mozalloc_abort | mozalloc_handle_oom | moz_xrealloc | winShmLock ]

You can check for issues caused by plugins.

 • set plugins to "Ask to Activate" on the about:addons page ("3-bar" menu button or Tools > Add-ons > Plugins)
 • plugins are not affected by Firefox Safe Mode

You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

 • Tools > Options > Advanced > General > Browsing: "Use hardware acceleration when available"

You need to close and restart Firefox after toggling this setting.

You can check if there is an update for your graphics display driver and check for hardware acceleration related issues.


Do a malware check with several malware scanning programs on the Windows computer.

Please scan with all programs because each program detects different malware. All these programs have free versions.

Make sure you update each program to get the latest version of their databases before doing a scan.

You can also do a check for a rootkit infection with TDSSKiller.

See also: