ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Firefox opens Live e-mail account in sent box instead of inbox. Other browsers don't

  • პასუხები არაა
  • 3 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 13 ნახვა

When I open my Live e-mail account using Firefox browser, the account opens in the sent box instead of the inbox. When I try to change to the inbox I get the message, "Outlook.com was not able to complete this request. Microsoft may contact you about any issues you report." with option to close I click on "close" and this message comes up: "Something happened on our end. Please refresh your browser or close it and sign in again." and it gives me option to close or refresh. If I choose refresh then it goes to the inbox.

I cannot just refresh the browser when It opens in the sent box or it will open again in the sent box. I have to go through the click on inbox until first message appears and then close that message until the second message appears and then choose refresh. This happens every time I use my e-mail and only happens in Firefox. I suspect that the computer was shut down accidently when I was using my sent box and Firefox has reset to enter back into the sent box, but I don't know to fix it.

I tried resetting Firefox to default settings and I also tried uninstalling Firefox, rebooting my computer and then re-installing it with same problem as a result.

When I open my Live e-mail account using Firefox browser, the account opens in the sent box instead of the inbox. When I try to change to the inbox I get the message, "Outlook.com was not able to complete this request. Microsoft may contact you about any issues you report." with option to close I click on "close" and this message comes up: "Something happened on our end. Please refresh your browser or close it and sign in again." and it gives me option to close or refresh. If I choose refresh then it goes to the inbox. I cannot just refresh the browser when It opens in the sent box or it will open again in the sent box. I have to go through the click on inbox until first message appears and then close that message until the second message appears and then choose refresh. This happens every time I use my e-mail and only happens in Firefox. I suspect that the computer was shut down accidently when I was using my sent box and Firefox has reset to enter back into the sent box, but I don't know to fix it. I tried resetting Firefox to default settings and I also tried uninstalling Firefox, rebooting my computer and then re-installing it with same problem as a result.