ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Firefox - Latest Beta - Welsh Locale. Keyboard shortcut cmd+c is assigned to two actions - "Copy" and "Save Page As...".

  • 3 პასუხი
  • 8 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 18 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა cor-el

In the latest version of Firefox (beta) using the Welsh language locale, the "Save Page As..." keyboard shortcut has been redefined to cmd+c. Obviously this clashes with the keyboard shortcut for "Copy". As such, whenever I highlight text and click cmd+c, rather than copy it, the Save Page As... prompt comes up.

Please could the keyboard shortcut for "Save Page As..." be changed ASAP?

In the latest version of Firefox (beta) using the Welsh language locale, the "Save Page As..." keyboard shortcut has been redefined to cmd+c. Obviously this clashes with the keyboard shortcut for "Copy". As such, whenever I highlight text and click cmd+c, rather than copy it, the Save Page As... prompt comes up. Please could the keyboard shortcut for "Save Page As..." be changed ASAP?

ყველა პასუხი (3)

See:

  • bug 1106754 - Ctrl/Cmd + C shortcut saves the page instead of copying (cy locale)

Please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html

This was fixed for a while. However in Firefox 37 now it is even worse than before.

E.g., cmd+c is assigned to Save page as... cmd+a is assigned to Print cmd+p is assigned to select all cmd+f is assigned to Open file... cmd+o is assigned to Bookmark this page cmd+n is assigned to both New window and Bookmarks etc

Since I use keyboard shortcuts all the time, Firefox has become unusable for me in my language and I have to set Firefox in another language.

Please can this be sorted out.

ჩასწორების თარიღი: , ავტორი: ciarans

You could install the en-US version and download and modify the Welch language pack to repair the shortcuts and set the locale manually in general.useragent.locale Language packs come as an XPI file that is a ZIP archive and can be opened in an archive manager.

You can file a bug report in:

  • Product: Mozilla Localizations
  • Component: cy / Welsh