მართვის სადავეები, მომხმარებლის ხელშია

არასდროს გავამხელთ პირად მონაცემებს, მომხმარებლის თანხმობის გარეშე.

ინგლისურად