პარამეტრების და დამატებების მართვა

ვიდეო, აუდიო და ინტერაქტიული პარამეტრები

შეცვალეთ, თუ როგორ გსურთ Firefox მოეპყრას ვიდეოებს, ანიმაციებს, მუსიკას და სხვა მსგავს შიგთავსს

ინგლისურად