შენელების, გათიშვების, შეცდომებისა და სხვა სახის ხარვეზების მოგვარება

საიტებთან დაკავშირებული ხარვეზების აღმოფხვრა (Facebook, YouTube, ვებ-ფოსტა და ა. შ.)

ინგლისურად