შენელების, გათიშვების, შეცდომებისა და სხვა სახის ხარვეზების მოგვარება

საიტებთან დაკავშირებული ხარვეზების აღმოფხვრა (Facebook, YouTube, ვებ-ფოსტა და ა. შ.)

საიტების სერტიფიკატებთან დაკავშირებული შეცდომების გამოსწორება

სტატიაში საუბარია HTTPS საიტებზე, სერტიფიკატებთან დაკავშირებული შეცდომების შესახებ და როგორ შეიძლება მათი აღმოფხვრა, კომპიუტერზე არეული საათის გასწორებით.

ინგლისურად

Illustration of hands

მონაწილეობა

მიიღეთ და გაუზიარეთ გამოცდილება სხვებს. უპასუხეთ კითხვებს და განავითარეთ ჩვენი ცოდნის ბაზა.

ვრცლად