შენელების, გათიშვების, შეცდომებისა და სხვა სახის ხარვეზების მოგვარება

დამატებებთან, მოდულებთან, ან არასასურველ პროგრამებთან დაკავშირებული ხარვეზები

ინგლისურად