Cerca nel supporto

Attenzione alle mail truffa. Mozilla non chiederà mai di chiamare o mandare messaggi a un numero di telefono o di inviare dati personali. Segnalare qualsiasi attività sospetta utilizzando l'opzione “Segnala abuso”.

Learn More

Facebook går långsamt pga en web-sida eller ett script

  • Nessuna risposta
  • 1 ha questo problema
  • 5 visualizzazioni
more options

Hur gör jag för att förhindra att web-sidor eller script gör att facebook låser sig/går långsamt? Först märker jag att det börjar gå långsamt sen dyker en gul ruta upp som säger att det är en web-sida eller ett script som gör att det går långsamt och frågar om jag vill stoppa den. Jag trycker alltid på "stoppa den" men problemet kvarstår. Det enda jag kan göra är att stänga facebook och sen öppna på nytt, men det tar inte lång tid innan samma problem uppstår igen.

Bisogna accedere al proprio account per rispondere nelle discussioni. Se non si possiede ancora un account, inserire una nuova richiesta.