Synchronizować a składować

Dźělće webstrony z Firefox za iOS

Hesło wašeho konta Firefox z wobnowjenskimi klučemi wróćo stajić

Wutworće kontowy wobnowjenski kluč, zo byšće so móhł pola swojeho konta Mozilla přizjewić, zo byšće zaso přistup k swojim synchronizowanym datam dóstał, jeli sće swoje hesło zabył.

Firefox, Firefox for Android, Firefox for iOS,... Firefox, Firefox for Android, Firefox for iOS, Mozilla Account Posledni raz zaktualizowany: 03/10/2024

Graty z Firefox Accounts rjadować

Namakajće rozrisanja, kotrež wam pomhaja, graty a słužby rjadować, kotrež su z wašim kontom Mozilla zwjazane.

Firefox, Firefox for Android, Firefox for iOS,... Firefox, Firefox for Android, Firefox for iOS, Mozilla Account Posledni raz zaktualizowany: 03/10/2024

Kotre typy informacijow móžu z Firefox synchronizować?

Zhońće, kak móžeće wubrać, kotre informacije (zapołožki, přidatki, přehladowanska historija a druhe daty) mjez swojimi gratami z Firefox Sync dźělić.

Firefox, Firefox for Android, Firefox for iOS,... Firefox, Firefox for Android, Firefox for iOS, Mozilla Account Posledni raz zaktualizowany: 07/26/2022

Jendźelsce

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije