Synchronizować a składować

Synchronizujće daty mjez wšěmi swojimi gratami

Kak zarjaduju Sync na swojim ličaku?

Wužiwajće konto Firefox, zo byšće swoje zapołožki, swoju historiju, swoje hesła, přidatki a wočinjene rajtarki z druhim gratom, profilom abo z druhej wersiju Firefox synchronizował.

Jendźelsce

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije