Synchronizować a składować

Synchronizujće daty mjez wšěmi swojimi gratami

Jendźelsce