Instalacija a aktualizacija

Kak móžeće Firefox instalować a aktualny dźeržeć

Staršu wersiju Firefox instalować

Wróćostopnjowanje zwjetša problemy Firefox njerozrisuje. Tutón nastawk podawa wotkazy k starym wersijam Firefox a někotre alternatiwy k wróćostopnjowanju.

Firefox wotinstalować

Tutón nastawk wopisuje, kak móžeće Firefox ze swojeho ličaka wotstronić a tež, kak móžeće wosobinske informacije wotstronić, kotrež Firefox składuje.

Jendźelsce

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije