Wotstrońće pomałosć, spady, zmylkowe zdźělenki a druhe problemy

Firefox spaduje - što činić?

Zhońće, kak móžeće spady Firefox přepytować a rozrisać a wuslědźće, kak móžeće wjace pomocy dóstać, jeli maće ćežkosće, tutón problem rozrisować.

Jendźelsce

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije